Nhãn hội thoại là phương thức giúp phân loại những đặc điểm của 1 khách hàng và với báo cáo nhãn hội thoại tại Harasocial sẽ giúp bạn có thể xem được những xu hướng của khách hàng hoặc xu hướng kinh doanh hiện tại của bạn thông qua tần suất gắn gỡ nhãn các hội thoại. 

Ví dụ bạn có thể tạo ra một bộ nhãn ứng với từng giai đoạn mua hàng của khách như: Đang cân nhắc, Đã mua, Mua lại. Bảng thống kê này sẽ cho bạn thấy được những chỉ số tăng giảm giữa các giai đoạn bán hàng.

MỤC LỤC:

1. Hướng dẫn xem báo cáo: 

Bạn cần truy cập Báo cáo  Nhãn hội thoại

Hoặc bạn có thể thiết lập chọn Tất cả các trang, Nhân viên thao tác và Thời gian các lượt nhãn được gắn/gỡ mà bạn muốn xem. 

Lưu ý: Nhãn được gắn nhiều nhất sẽ được xếp lên trên cùng. 


2. Một số lưu ý: 

  • Số lượt gắn/gỡ nhãn: được cộng dồn số lượt gắn/gỡ nhãn trên hội thoại (Một nhãn có thể được gắn/gỡ trên một hội thoại nhiều lần).

  • Báo cáo chỉ tính nhãn được gắn thủ công (nhân viên tự gắn cho từng hội thoại khách hàng). 

  • Trong khoảng thời gian bạn chọn xem báo cáo, hệ thống sẽ chỉ hiển thị nhân viên có số liệu. Nếu bạn chọn vào khoảng thời gian mà nhân viên không có số liệu, hệ thống chỉ hiển thị lựa chọn Tất cả nhân viên và thông báo Không có dữ liệu phù hợp.

  • Hiện tại, báo cáo nhãn hội thoại chỉ lọc cho kênh Facebook, Zalo và Instagram. Hệ thống chưa hỗ trợ bộ lọc dành cho kênh Shopee. 

  • Bên cạnh đó, đối với các trang bị mất kết nối hoặc không sử dụng cũng được liệt kê trong báo cáo trên nhằm hỗ trợ nhà bán hàng có được số liệu chi tiết nhất. 

  • Các số liệu báo cáo sẽ được tính từ 00:00 đến 23:59 hàng ngày. 


Bạn có thể quan tâm: 

Chúc bạn kinh doanh thành công!