Hướng dẫn thêm và Phân quyền nhân viên

a. Cấp quyền nhân viên

Để cấu hình quyền cho nhân viên vào sử dụng hệ thống, bạn truy cập và tiến hành phân quyền cho nhân viên bằng cách:

  • Truy cập trang quản trị HaraSocial -> Cài đặt tài khoản -> Thêm tài khoản:
  • Nhập họ tên và email nhân viên rồi bấm Lưu:

1 email từ hệ thống sẽ gửi đến email bạn vừa nhập, nhân viên chỉ cần cài đặt mật khẩu và có thể truy cập Harasocial.

b. Chỉnh sửa quyền nhân viên

Sau khi đã tạo tài khoản -> cấp quyền bằng cách nhấp vào biểu tượng chỉnh sửa cùng dòng với tên nhân viên:

Sau đó chọn nhóm tài khoản muốn phân công và bấm lưu:

Lưu ý: hiện tại bạn chưa thể xóa các nhân viên trong HaraSocial, mà phải vào Haravan OmniPower để xóa.

2. Quyền của từng nhóm tài khoản khi phân công

Bạn có thể xem qua các menu tính năng mà tài khoản nhân viên được thêm vào có thể truy cập tương ứng với các gói dịch vụ: