Bạn có đang gặp phải trường hợp lọc báo cáo nhãn hội thoại theo khung thời gian khác nhau nhưng lại cho ra chỉ số khác nhau không?

Nguyên nhân: 

Báo cáo nhãn hội thoại được tính như sau:

  • Chỉ tính trên các nhãn được nhân viên gắn trong hội thoại của trang. 

  • Không tính trên nhãn được cấu hình gắn mặc định hoặc từ chatbot, hoặc đồng bộ từ hệ thống khác (Facebook).

  • Báo cáo được tính bắt đầu từ ngày phát triển bảng báo cáo theo nhãn (ngày 09/09/2021), từ trước ngày này thì sẽ không có dữ liệu để tính trong báo cáo. 

Bạn có thể quan tâm: 

Chúc bạn kinh doanh thành công!