MỤC LỤC:

Nhãn hội thoại (tag) là cách thức giúp cho các nhà bán hàng có thể dễ dàng phân loại một cuộc hội thoại khách hàng. Từ đó hỗ trợ cho các nhân viên khi xử lý hội thoại theo các ca được phân chia cũng có thể phân biệt được các đặc điểm của hội thoại. 

1. Thiết lập nhãn hội thoại: 

Có 2 cách để tạo nhãn trong Harasocial: 

  • Cách 1: Tạo nhãn trong danh sách Nhãn. 

Bạn cần truy cập vào “Trợ lý chat”  “Hội thoại” → “Danh sách nhãn” → “Tạo nhãn mới” và tiến hành thiết lập nhãn → Sau đó bạn cần chọn nút Hiện để kích hoạt nhãn. 

  • Cách 2: Thiết lập trong Cấu hình chung. 

Bạn cần truy cập “Trợ lý chat”  “Cài đặt Messenger”  “Cấu hình chung” → Chọn “Tag”  “Thêm Tag mới” → tiến hành thiết lập nhãn và sau đó trở về danh sách nhãn để kiểm tra kích hoạt nhãn. 


2. Cách tạo và quản lý thư mục: 

Các nhãn được tạo tại Harasocial bạn có thể phân loại theo từng thư mục giúp bạn dễ dàng quản lý và sử dụng các nhãn hiệu quả. 

Truy cập “Trợ lý chat” → “Hội thoại” → Chọn “Thư mục nhãn” → chọn “+ Thư mục mới” và tiến hành tạo nhãn: 

Ở các thư mục vừa được tạo, bạn có thể tạo các nhãn mới dành riêng cho thư mục này hoặc đổi tên và xóa thư mục. 

Lưu ý: 

  • Thư mục Chatbot và Chưa xác định là 2 thư mục mặc định và không thể xóa.

  • Các nhãn được tạo trong Cấu hình chung hoặc được đồng bộ từ chatbot sẽ được lưu trong thư mục Chatbot

  • Các nhãn được tạo trong Danh sách nhãn sẽ được lưu trong thư mục Chưa xác định

  • Không thể xóa được các thư mục đang có nhãn. Nếu muốn xóa, hãy di chuyển nhãn trong thư mục hiện tại sang thư mục khác.

3. Cách thiết lập danh sách nhãn ưu tiên: 

Nhãn ưu tiên là nhãn được sử dụng thường xuyên cho nhiều khách hàng và sẽ được hiển thị đầu tiên trong hội thoại, danh sách nhãn ưu tiên này nhằm giúp bạn có thể nhận biết và theo dõi khách hàng tốt hơn. 

Để thiết lập được danh sách nhãn ưu tiên, bạn có thể làm theo 2 cách sau: 

  • Cách 1: Nhấn vào biểu tượng Ưu tiên để di chuyển các nhãn lên danh sách nhãn ưu tiên. 


  • Cách 2: Lựa chọn nhiều nhãn để gắn ưu tiên. 

Các nhãn trong danh sách này sẽ được hiển thị lên đầu khi bạn thao tác gắn và gỡ nhãn trên hội thoại, thứ tự hiển thị cũng sẽ tương tự như trong danh sách nhãn ưu tiên. 

Để sắp xếp thứ tự, bạn chỉ cần giữ chuột ở biểu tượng như sau rồi di chuyển đến thứ tự mình muốn. 

Lưu ý: Danh sách nhãn ưu tiên chỉ chứa tối đa 30 nhãn.

4. Hiển thị nhãn trong mục hội thoại:

Các nhãn được hiển thị nằm đầu sẽ là các nhãn trong danh sách ưu tiên, nhãn hội thoại sẽ được hiển thị đầy đủ trong danh sách hội thoại và cả chi tiết hội thoại.

Bài viết liên quan: 

Chúc bạn kinh doanh thành công!