Tài liệu hướng dẫn và bí quyết từ Harasocial team

Trợ lý chat

Tự động trả lời theo từ khoá

Đây là chức giúp bạn trả lời bất cứ câu hỏi nào của người dùng tương tác với chatbot dựa vào nội dung bạn biên soạn với các từ khóa tương ứng.  Cách sử ...
Đăng bởi Admin
Wed, 16 Tháng 12, 2020 at 11:02 AM
Trợ lý chat

Chatbot: cấu hình thông báo khi khách hàng nhập liệu sai

HaraFunnel cho phép bạn thu thập thông tin khách hàng và lữu trữ 1 cách tự động.  Các thông tin có thể thu thập như số điện thoại, email và các thông tin k...
Đăng bởi Admin
Fri, 6 Tháng 11, 2020 at 4:59 PM
Trợ lý chat

Tự động trả lời theo từ khóa

Đây là chức giúp bạn trả lời bất cứ câu hỏi nào của người dùng tương tác với chatbot dựa vào nội dung bạn biên soạn với các từ khóa tương ứng.  Cách sử ...
Đăng bởi Admin
Thu, 11 Tháng 3, 2021 at 11:04 AM
Trợ lý chat

Hướng dẫn nhập kịch bản mẫu

Đây là một tính năng giúp bạn dễ dàng sao chép toàn bộ kịch bản mẫu có sẵn theo Fanpage. Đội ngũ phát triển sản phẩm đã tạo sẵn kho kịch bản mẫu để bạn có ...
Đăng bởi Admin
Fri, 26 Tháng 3, 2021 at 1:51 PM
Trợ lý chat

Kịch bản chăm sóc: Giúp tự động bám đuổi & chăm sóc khách hàng

Kịch bản bám đuổi & chăm sóc " là gì "Kịch bản chăm sóc" là một tính năng cho phép bạn gửi đến những người đã đăng ký 1 chuỗi các tin nh...
Đăng bởi Admin
Wed, 16 Tháng 12, 2020 at 11:02 AM
Trợ lý chat

Cấu hình lời chào

Lời chào là đoạn nội dung ngắn mà khách hàng mới sẽ thấy khi truy cập tới Messenger trên Fanpage bạn. Vì vậy, hãy giới thiệu ngắn gọn nhưng thật ấn tượng...
Đăng bởi Admin
Wed, 16 Tháng 12, 2020 at 12:02 PM
Trợ lý chat

Gửi kịch bản chăm sóc khách hàng

Kịch bản bám đuổi & chăm sóc " là gì "Kịch bản chăm sóc" là một tính năng cho phép bạn gửi đến những người đã đăng ký 1 chuỗi các tin nh...
Đăng bởi Admin
Thu, 11 Tháng 3, 2021 at 11:14 AM
Trợ lý chat

Tự động theo đường dẫn ref

"Đường dẫn ref" là tính năng tạo ra đường link để điều hướng người dùng tới chatbot messenger khi click vào. Chỉ cần chèn đường link có tham số...
Đăng bởi Admin
Wed, 16 Tháng 12, 2020 at 11:02 AM
Trợ lý chat

Tự động xử lý theo sự kiện (Rule)

Chức năng giúp tạo nhóm khách hàng có đủ các điều kiện mong muốn và gắn hành động cho họ 1 cách tự động. Mình sẽ lấy 1 ví dụ để giúp bạn hiểu về cách hoạt ...
Đăng bởi Admin
Wed, 16 Tháng 12, 2020 at 11:03 AM
Trợ lý chat

Cấu hình menu trong chatbot Facebook Messenger

Menu chính là phần danh mục sẽ hiển thị ở góc phía dưới bên trái trong khung chat Messenger với khách hàng: Tuỳ vào mức độ chuyên sâu khi thiết lập Menu c...
Đăng bởi Admin
Wed, 16 Tháng 12, 2020 at 1:38 PM