Trợ lý chat

Tổng quan cài đặt Messenger trong HaraSocial
MỤC LỤC 1. Cấu hình chung 2. Công cụ 3. Thông báo 4. Custom Field - Thuộc tính khách hàng 5. Tag - Quản lý nhãn trên Messenger Chatbot 6. Log - các t...
Fri, 10 Tháng 9, 2021 at 1:52 PM
Tự động trả lời theo từ khóa
Đây là chức giúp bạn trả lời bất cứ câu hỏi nào của người dùng tương tác với chatbot dựa vào nội dung bạn biên soạn với các từ khóa tương ứng Nội dung 1....
Fri, 24 Tháng 9, 2021 at 5:24 PM
Thiết lập câu hỏi thường gặp hiển thị cho các khách hàng mới
Nội dung 1. Hướng dẫn cài đặt 2. Một số lưu ý bạn cần biết "Câu hỏi thường gặp" giúp Fanpage của bạn dễ dàng hơn trong việc bắt đầu 1 cuộc...
Fri, 24 Tháng 9, 2021 at 5:32 PM
Cấu hình menu chính (Menu Messenger)
Mục lục: 1. Phân biệt giữa gói Free và gói Pro khi tạo lập Menu chính: 2. Các bước tạo Menu: 3. Tương quan giữa Menu cài đặt và Menu trên Messenger: M...
Sat, 25 Tháng 9, 2021 at 5:00 PM
Cấu hình "Tin nhắn mở đầu" để tương tác với các khách hàng mới tự nhắn tin đến Fanpage
Tin nhắn mở đầu là tin nhắn sẽ được gửi cho những khách hàng chưa từng chat với Fanpage của bạn ngay khi họ bấm nút 'Bắt đầu': Đây là phần tin ...
Fri, 10 Tháng 9, 2021 at 3:40 PM
Cấu hình Hội thoại
Nội dung 1. Cấu hình chung 2. Bình luận 3. Danh sách nhãn 4. Thư mục nhãn 5. Tiện ích nhãn 6. Cập nhật mới Các thiết lập về hội thoại giúp bạn xử l...
Mon, 27 Tháng 9, 2021 at 2:36 PM
Đường dẫn ref
"Đường dẫn ref" là tính năng tạo ra đường link để điều hướng người dùng tới chatbot messenger khi click vào. Chỉ cần chèn đường link có tham số re...
Fri, 10 Tháng 9, 2021 at 3:51 PM
Từ khóa
Đây là chức giúp bạn trả lời bất cứ câu hỏi nào của người dùng tương tác với chatbot dựa vào nội dung bạn biên soạn với các từ khóa tương ứng. BƯỚC 1: Tạo ...
Fri, 24 Tháng 9, 2021 at 6:04 PM
Kịch bản chăm sóc: Giúp tự động bám đuổi & chăm sóc khách hàng
"Kịch bản chăm sóc" là một tính năng cho phép bạn gửi đến những người đã đăng ký 1 chuỗi các tin nhắn theo thời gian khác nhau. Mục lục 1. Tạo ...
Sat, 25 Tháng 9, 2021 at 4:33 PM
Xử lý theo điều kiện
Tính năng giúp bạn tiết kiệm thời gian, bạn có thể tùy biến, kết hợp nhiều điều kiện để phân loại khách hàng và tạo phễu phù hợp cho từng chiến dịch mong mu...
Sat, 25 Tháng 9, 2021 at 4:38 PM

Cùng danh mục