Mục lục: 

1. Cấu hình chung: 

Với mục cấu hình chung này sẽ tập trung trong các bước để thiết lập một chatbot, tại đây bạn có thể cài đặt được lời chào, nội dung thông báo, công cụ cho phép sao chép các kịch bản mẫu. Hỗ trợ hiệu quả cho việc tương tác với khách hàng. 

Bạn có thể tham khảo về các mục có trong Cấu hình chung chatbot tại đây.

2. Công cụ: 

Xác thực tên miền

Để tránh xảy ra một số lỗi không muốn muốn về vấn đề xác thực từ nền tảng Facebook. Bạn hãy kiểm tra xem đã nhập địa chỉ website của mình vào mục Ủy quyền website chưa nhé:

Lưu ý: Facebook quy định giới hạn về số lượt hành động thêm tên miền là 10 lần cập nhật trong 1 phút, nếu thực hiện quá nhiều hành động sẽ dẫn đến một số lỗi không mong muốn. Hiện tại, với Harasocial bạn có thể thực hiện thao tác thêm hàng loạt danh sách tên miền trong 1 lần và nhấn nút “Lưu”, điều này làm tránh vượt giới hạn hành động yêu cầu từ Facebook. 

3. Thông báo: 

Hãy nhập email hoặc nhấn vào liên kết Messenger của chính bạn để nhận các thông báo mới từ phía đội ngũ phát triển sản phẩm. Bạn cũng có thể nắm các cập nhật mới nhất bằng cách bấm vào biểu tượng chuông dưới đây: 

4. Custom Field - Thuộc tính khách hàng: 

Custom field là 1 trường dữ liệu giúp bạn lưu trữ thông tin của khách hàng, chẳng hạn như email, số điện thoại, địa chỉ, ngành nghề và bất cứ thứ gì bạn muốn khách hàng cung cấp cho bạn trong khi chat. Bạn có thể xem các thông tin này cụ thể trong từng khách hàng:


Để thiết lập Custom Field, bạn có thể xem thêm hướng dẫn tại đây

5. Tag - Quản lý nhãn trên Messenger Chatbot: 

Khi bạn thiết lập một kịch bản và đính kèm một hành động Thêm tag, sau đó khi chatbot hoạt động thì những nhãn (tag) từ chatbot đó đều quản lý tại đây. Bạn có thể thêm mới hoặc xóa các tag đã tạo. 

Lưu ý: đây là nơi quản lý các nhãn (tag) của hệ thống chatbot, còn các nhãn (tag) liên quan đến hội thoại vui lòng thiết lập ở mục Trợ lý chat → Hội thoại → Danh sách nhãn.

6. Log - các thông báo lỗi thường gặp và các xử lý: 

Đây là khu vực tổng hợp tất cả các lỗi trong quá trình xử lý mà hệ thống gặp phải. Bạn có thể tra nhanh các mã số lỗi này tại: https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/error-reference/ hoặc gửi mã lỗi về support@haravan.com để được hỗ trợ tư vấn.

Bạn có thể quan tâm: 

Chúc bạn kinh doanh thành công!