Tin nhắn mở đầu là tin nhắn sẽ được gửi cho những khách hàng chưa từng chat với Fanpage của bạn ngay khi họ bấm nút Bắt đầu. Đây là phần tin nhắn khách hàng bắt buộc phải nhận được trong lần tương tác đầu tiên với Fanpage. Chính vì vậy sẽ không có nút Kích hoạt.

MỤC LỤC: 

1. Bạn nên cài đặt những nội dung gì trong tin nhắn mở đầu?

Đầu tiên, bạn phải xác định được: Ở phần tin nhắn này, bạn muốn cung cấp cho khách hàng mới điều gì? 

  • Về thông tin sản phẩm bạn bán? 

  • Về các chương trình khuyến mãi? 

  • Hay về các thông tin về thương hiệu của bạn?

Sau đó hãy hình dung thật rõ ràng và tiến hành thiết lập Tin nhắn mở đầu.

2. Các bước thiết lập Tin nhắn mở đầu:

Tại trang quản trị, chọn mục Trợ lý chat → Chọn Tin nhắn mở đầu → Nhấp vào nút Hiệu chỉnh nội dung để bắt đầu soạn thảo nội dung tin nhắn:

Nhấn Xuất bản để hoàn tất việc thiết lập. 

Lưu ý: Mỗi người chỉ nhận được tin nhắn mở đầu 1 lần duy nhất trong lần đầu nhắn tin với fanpage. Để có thể nhận lại được tin nhắn mở đầu, bạn thao tác như sau:   

  • Xóa hết tin nhắn mà bạn đã chat với Fanpage:

  • Truy cập Fanpage của bạn  bấm Gửi tin nhắn.
  • Bấm Bắt đầu để nhận lại Tin nhắn mở đầu.

Bạn có thể quan tâm: 

Chúc bạn kinh doanh thành công!