Việc 1 nhà bán hàng kinh doanh trên nhiều trang không còn là điều xa lạ nhằm tăng lượt tương tác cũng như là tăng tỷ lệ chốt đơn nhiều hơn ở các trang. Để thuận tiện cho việc xử lý hội thoại và chăm sóc khách hàng được tốt hơn, Harasocial hỗ trợ tính năng cho phép gộp hội thoại của khách hàng từ nhiều trang. 

MỤC LỤC: 

1. Hướng dẫn kích hoạt tính năng: 

Để gộp hội thoại từ các trang, bạn cần chuyển sang chế độ gộp trang bằng cách nhấp vào biểu tượng chuyển trang như sau:

Tiếp theo hệ thống sẽ hiển thị ra các trang có trong tài khoản để bạn có thể lựa chọn gộp: 

Khi chuyển chế độ gộp trang hoàn tất, hệ thống sẽ hiển thị các trang đã gộp như sau: 

2. Các đặc điểm trong chế độ gộp trang: 

a. Danh sách hội thoại:

 • Chế độ gộp trang sẽ gộp các hội thoại của khách hàng có chung tài khoản đã lưu trên hệ thống Haravan (có chung ID) thành 1 nhóm, nói rõ hơn là cùng 1 khách hàng có tương tác gửi tin nhắn hoặc tạo đơn trên nhiều trang của bạn, sau đó hệ thống sẽ kiểm tra thông tin khách hàng (Số điện thoại) có trùng khớp với tài khoản đã lưu trên hệ thống Haravan OmniPower sẽ được ghi nhận là có chung ID. 

→ Khi đó hệ thống sẽ gộp các hội thoại của khách hàng đó ở các trang thành 1 danh sách. Khi nhấn vào 1 khách hàng sẽ hiển thị tất cả hội thoại từ các trang mà khách hàng đó đã tương tác.

 • Trong lần đầu khi nhấp vào xem hội thoại, hệ thống sẽ hiển thị 3 hội thoại mới nhất có trong tất cả các kênh và sắp xếp từ trên xuống theo thứ tự thời gian mới nhất đến cũ nhất. 

 • Khi chọn Xem thêm hệ thống sẽ hiển thị tiếp thêm tối đa 30 hội thoại/lần xem thêm.

b. Các thông tin tại dòng khách hàng: 

 • Thời gian: Cập nhật theo hội thoại gần nhất. Hệ thống sẽ hiển thị ở dòng thông tin khách hàng hội thoại mới nhất, ngoài ra tại ảnh đại hiển của khách hàng sẽ cũng sẽ được hiển thị số lượng hội mới đổ vào từ nhiều trang. 

 • Nhãn: Trong lần đầu truy cập hệ thống sẽ hiển thị nhãn trong 3 hội thoại gần nhất. Và ở các lần xem thêm tiếp theo sẽ hiển thị tiếp các nhãn khác và nút hiển thị thêm (không hiển thị trùng nhãn, mỗi nhãn chỉ hiển thị 1 lần). 

 • Tính năng tạm ngừng chatbot: 

  • Tính năng sẽ hiển thị ký hiệu tạm ngừng ở dòng khách hàng khi ở chế độ thu gọn danh sách hội thoại của khách hàng đó.

  • Khi mở rộng danh sách hội thoại thì ký hiệu ngừng chatbot sẽ ẩn trên dòng khách hàng và hiển thị ở đúng hội thoại đang được kích hoạt tính năng.

c. Lọc hội thoại: 

 • Lọc theo kênh: cho phép chọn nhiều kênh cùng 1 lúc bao gồm Facebook, Instagram, Shopee, Zalo.

 • Lọc theo nhãn: hệ thống sẽ hiển thị tất cả danh sách nhãn của tất cả các trang trong tài khoản và sắp xếp nhãn theo nhóm từng trang.

 • Lọc theo trang: 

 • Ngoài ra còn có các bộ lọc khác như: 

  • Tin nhắn

  • Bình luận

  • Chưa đọc 

  • Chưa trả lời 

  • Có số điện thoại 

  • Lọc theo ngày 

  • Có đơn hàng 

  • Nhân viên được chỉ định

d. Soạn tin nhắn: 

Khi nhấp vào một hội thoại khách hàng, bạn sẽ dễ dàng nhận biết được khách hàng đến từ trang nào thông qua đặc điểm sau: 

3. Một số lưu ý về tính năng gộp hội thoại: 

 • Giới hạn số lượng các trang cho phép được gộp là 20 trang. 
 • Hệ thống sẽ ưu tiên lấy avatar và hình ảnh từ kênh Facebook để hiển thị, không có Facebook thì lấy thông tin từ Zalo.
 • Trong trường hợp tài khoản của bạn chỉ có 1 trang từ một trong các kênh như: Facebook, Instagram, Zalo, Shopee thì hệ thống vẫn sẽ hiển thị tính năng gộp hội thoại. 
 • Sau khi gộp trang, đối với các hội thoại từ Shopee chỉ cho phép gửi tin nhắn dưới dạng text, hình ảnh và biểu tượng emoji. Còn lại những dữ liệu khác đều không được hỗ trợ. Ngoài ra kênh chat Shopee trên Harasocial chưa hỗ trợ cho phép:
  • Tạo đơn hàng trên hệ thống Harasocial.
  • Đồng bộ thông tin khách hàng từ sàn về Harasocial. Người bán chỉ có thể xin thông tin khách thông qua tin nhắn → sau đó tự động cập nhật thủ công tại mục thông tin khách hàng. 
 • Chỉ có quyền chủ cửa hàng, admin Harasocial, nhân viên trực chat hoặc quyền mặc định/mặc định nâng cao mới có quyền cấu hình chuyển đổi tính năng gộp hoặc tách trang; với các quyền khác tính năng sẽ được ẩn.  

 • Với tính năng Đọc tất cả hội thoại  Chọn nhiều hội thoại để gắn gỡ hành động sẽ không thực hiện được khi đang gộp trang

 • Khi mất kết nối trang, hệ thống sẽ hiện nội dung thông báo:

  • Với 3 quyền: quản trị, admin, mặc định: 

   • Kết nối lại: Dẫn đến trang danh sách kết nối và thực hiện theo kết nối lại. 

   • Ngắt kết nối: Tiến hành ngắt kết nối trang ra khỏi tài khoản nhưng vẫn sẽ ở tại trang hội thoại. Nếu tiếp tục ngắt kết nối khi không còn trang nào trong tài khoản thì về sẽ dẫn đến trang giới thiệu của Harasocial.

   • Đóng: Hệ thống sẽ tắt thông báo và không thực hiện thêm thao tác nào. 

  • Đối với quyền không phải admin hệ thống chỉ sẽ hiển thị nút Đóng.

Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ thông qua các kênh:

Cám ơn quý khách hàng!