"Câu hỏi thường gặp" là một trong những tính năng khá phổ biến hiện nay, tính năng hỗ trợ Fanpage của bạn có thể dễ dàng hơn trong việc bắt đầu 1 cuộc trò chuyện với khách hàng bằng việc đưa ra những câu hỏi thường gặp hoặc gợi ý một số chủ đề mà họ quan tâm:

Các câu hỏi thường gặp mà bạn thiết lập sẽ xuất hiện trên Messenger của những người chưa từng nhắn tin với Fanpage của bạn (

Để cài đặt "Câu hỏi thường gặp" bạn có thể thực hiện theo hướng dẫn dưới đây: 

MỤC LỤC:

Truy cập Trợ lý chat → “Cài đặt Messenger” → "Câu hỏi thường gặp" và bấm "Tạo câu hỏi":


  • Bước 2: Nhập và tạo các câu hỏi thường gặp:

  • Bước 3: Chọn nội dung sẽ trả lời lại:

Bạn có thể lựa chọn Tạo tin nhắn mới hoặc chọn từ nội dung tin nhắn đã có sẵn ở phần "Nội dung":

  • Bước 4: Nhấn kích hoạt để hoàn tất thiết lập: 

Lưu ý: 

  • Khi kích hoạt câu hỏi thường gặp, khách hàng mới sẽ không sử dụng được kịch bản tăng trưởng QR Code và đường dẫn ref. 

  • Bạn chỉ có thể Xóa hoặc Chỉnh sửa nội dung khi bạn Tạm ngưng kích hoạt tính năng Câu hỏi thường gặp.

  • Bạn có thể đặt tối đa 04 câu hỏi thường gặp.

  • Số ký tự tối đa cho mỗi câu hỏi là 80.

  • Các câu hỏi thường gặp chỉ xuất hiện trên Messenger của những người chưa từng chat với Fanpage của bạn (và xuất hiện cùng với nút "Bắt đầu"). Bạn có thể trải nghiệm bằng cách chat với chính Fanpage của bạn và xóa hết nội dung đã chat:

Bạn có thể quan tâm: 

Chúc bạn kinh doanh thành công!