Tại đây, bạn có thể thiết lập được lời chào, nội dung thông báo, công cụ cho phép sao chép các kịch bản mẫu. Hỗ trợ hiệu quả cho việc tương tác với khách hàng. 

MỤC LỤC: 

1. Thiết lập lời chào: 

Lời chào là đoạn nội dung ngắn mà khách hàng mới chưa từng chat với Fanpage sẽ thấy khi truy cập tới Messenger trên Fanpage của bạn.

Bạn chỉ cần nhập nội dung lời chào mà bạn muốn hiển thị sau đó chọn Lưu. Khi đó, lời chào sẽ được hiển thị trên hội thoại của khách hàng như sau: 

2. Nhập liệu bằng bàn phím: 

Harasocial cung cấp chức năng Disable Keyboard Input cho phép bạn có thể Tắt tính năng nhập bằng bàn phím. Mục đích của tính năng này là để khách hàng chỉ có thể tương tác liên tục với Chatbot của bạn bằng cách bấm Menu hướng dẫn hoặc các nút bấm do bạn thiết lập trong kịch bản.


3. Thông báo lỗi khi nhập sai: 

Để giúp thu thập thông tin khách hàng được chính xác hơn. Harasocial cung cấp một công cụ nhập liệu giúp xác thực các thông tin mà khách hàng nhập có chính xác hay không. Một vài tình huống bạn sẽ cần dùng đến tính năng thông báo lỗi này là:

 • Muốn thu thập chính xác số điện thoại.

 • Muốn thu thập đúng địa chỉ email.

 • Muốn thu thập ngày tháng năm sinh của khách hàng dưới dạng ký tự số.

 • Muốn thu thập đúng định dạng địa chỉ. 

Ví dụ, khi bạn thiết lập tin nhắn để xin số điện thoại (hoặc các trường thông tin khác) của khách hàng:

Khi nhận được, nếu khách hàng nhập thông tin không đúng cú pháp, hệ thống sẽ yêu cầu họ nhập lại:

Lưu ý: 

 • Khi bạn bật nút “Báo lỗi khi nhập thừa ký tự và số điện thoại”, hệ thống sẽ hiển thị báo lỗi khi khách hàng cung cấp nhiều hơn 1 số điện thoại hoặc nhập thừa ký tự, biểu tượng cảm xúc, dấu câu,... 

 • Nếu bạn tắt tính năng này, hệ thống sẽ chỉ ghi nhận số điện thoại đúng cú pháp đầu tiên và tự động xóa bỏ nội dung thừa.

 • Thông báo lỗi đối với thông tin ngày sinh sẽ được gửi khi khách hàng nhập ngày sinh mà thời gian đó: trong tương lai, không có thật, trước năm 1900. 

Số lần thông báo lỗi: Bạn có thể thiết lập được số lần hiển thị thông báo trong trường hợp khách hàng nhập sai cú pháp liên tục. 

4. Thông báo khi khuyến mãi hết hiệu lực:  

Khi mã đã hết thời gian hiệu lực hoặc hết số lượng sử dụng, trường hợp khách hàng vẫn nhận được kịch bản và áp dụng mã, hệ thống sẽ hiển thị thông báo. Xem thêm về cách áp dụng mã giảm giá (Coupon) từ Haravan Omnipower tạo từ Omni tại đây. 

5. Thông báo khi gửi thông báo định kỳ: 

Thông báo sẽ được gửi khi khách hàng đã nhận hoặc đã đăng ký chủ đề thông báo định kỳ. Xem thêm về Chủ đề thông báo định kỳ tại đây.

6. Nhập bot mẫu: 

Đây là một tính năng giúp bạn dễ dàng sao chép toàn bộ kịch bản mẫu có sẵn theo Fanpage. Đội ngũ phát triển sản phẩm đã tạo sẵn kho kịch bản mẫu để bạn có thể tham khảo và trải nghiệm, bạn có thể tham khảo thêm các kịch bản mẫu tại đây

Để xem hướng dẫn chi tiết về cách nhập bot mẫu, bạn có thể xem tại đây

7. Tắt chatbot: 

Thiết lập này sẽ tắt hoàn toàn các tính năng liên quan đến chatbot của bạn bao gồm các kịch bản:

 • Tin nhắn mở đầu.

 • Tin nhắn mặc định.

 • Từ khóa.

 • Kịch bản chăm sóc.

 • Menu chính.

 • Gửi tin nhắn.

Để tắt chatbot, bạn vui lòng nhập "Đồng ý" và bấm "Xác nhận tắt" 

Lưu ý: Khi tắt chatbot, các tính năng quản lý hội thoại vẫn sử dụng bình thường bạn nhé.

Bạn có thể quan tâm: 

Chúc bạn kinh doanh thành công!