Custom field là 1 trường dữ liệu giúp bạn lưu trữ thông tin của khách hàng, chẳng hạn như email, số điện thoại, địa chỉ, ngành nghề và bất cứ thứ gì bạn muốn khách hàng cung cấp cho bạn trong khi chat. 

Để thiết lập Custom Field, ở trang cấu hình chung → truy cập mục Custom Field:

Sau đó tiến hành thiết lập Custom field mà bạn muốn:

Bước 1: Chọn Tạo mới Custom Field:

Bước 2: Nhập các thông tin: 

  • Tên thuộc tính: Cách mà thuộc tính hiển thị trong trang quản trị Harasocial. Ví dụ: “Số điện thoại", “Email", “Ngành nghề",...

  • Kiểu dữ liệu: Có 3 loại kiểu dữ liệu. Bạn lưu ý thiết lập phần kiểu dữ liệu này để khi lọc giá trị trong custom field cho phù hợp

    • Chuỗi ký tự: Giá trị của custom field này chỉ chứa ký tự.

    • Ký tự số: Giá trị chỉ chứa số.

    • Ngày giờ: Giá trị ngày giờ cụ thể.

  • Mô tả: Phần này sẽ ghi chú lại custom field mà bạn đã tạo.

Bước 3: Sau khi điền đầy đủ thông tin các bạn bấm Tạo mới:

Để bạn có thể áp dụng được các trường thông tin vào kịch bản và biết được cách vận hành của tính năng Custom field này, bạn có thể xem thêm hướng dẫn tại đây

Bạn có thể quan tâm: 

Chúc bạn kinh doanh thành công!