Google sheet là một trong những nền tảng mạnh mẽ và thông dụng trên thế giới và hoàn toàn miễn phí, bảo mật cao. Bạn có thể tận dụng Google Sheet để:

  • Xuất email, số điện thoại khách hàng từ chatbot ra google sheet.
  • Có thể kết hợp để làm email marketing.
  • Cùng nhiều ứng dụng khác mà bạn có thể sáng tạo...

Để sử dụng, bạn cần đăng nhập vào HaraSocial. Chọn mục Cài đặt tài khoảnTích hợpKết nối:

Trường hợp chưa có tài khoản, bạn hãy đăng ký tại đây: https://app.harasocial.com

Tiếp theo là các bước cấp quyền cho hệ thống:

Bạn thực hiện tick chọn 2 mục dưới cùng để cấp quyền 

Và như vầy là bạn đã kết nối thành công và có thể bắt đầu thiết lập chatbot để đưa dữ liệu ra ngoài Google Sheet:

Thiết lập đưa dữ liệu chatbot ra Google Sheet:

Sau khi đã tích hợp, toàn bộ các khu vực soạn thảo bot sẽ có thêm mục "+Google":

Bước 1: Tạo custom field lưu trữ dữ liệu khách hàng

Custom field là nơi để lưu trữ các dữ liệu từ khách hàng mà bạn thu thập được trong trình khách hàng tương tác với chatbot.

Bạn cần tạo trước các custom field, ví dụ mình đang cần thu thập các thông tin: Số điện thoại, Họ và tên, địa chỉ, email thì sẽ bấm tạo mới như bên dưới:

Bước 2: Soạn thảo nội dung bot thu thập dữ liệu bằng thẻ nhập liệu và thiết lập đưa dữ liệu ra Google Sheets:

Trong lúc soạn thảo, chọn thẻ "+ Nhập liệu" → nhập câu hỏi để khách hàng để lại thông tin → Chọn Custom field để lưu trữ lại câu trả lời của khách hàng. Mình đang ví dụ về thu thập họ và tên khách hàng, các bạn có thể làm tương tự cho email/số điện thoại/ngày tháng/,...

Sau khi đã tạo các thẻ nhập liệu để lấy dữ liệu khách hàng nhập lưu về custom field, bạn chọn thẻ "+Google" để đưa các dữ liệu này ra Google sheets ở cuối tin nhắn:

Click vào để thiết lập đẩy dữ liệu ra Google Sheets:

Các bạn làm theo trình tự:

1: Chọn/Tạo file Google Sheets:

Có thể chọn các file đã có sẵn trên Google sheets hoặc tạo file mới và đặt tên cho file mới ( khuyến nghị ).

2: Chọn dữ liệu để lưu:

Là dữ liệu từ chatbot bao gồm User id (mỗi khách hàng sẽ có  ****và các custom field bạn đã tạo. Mỗi dữ liệu cần truyền ra Google sheets, bạn bấm "+ Thêm cột mới". Nên mặc định truyền dữ liệu bao gồm "User Id".

3: Cập nhật lại dữ liệu nếu khách đã tồn tại:

Hệ thống sẽ tìm kiếm theo thông tin của khách hàng để cập nhật các thông tin thay đổi. Khuyến cáo nên tìm kiếm theo giá trị "User Id" - đây cũng là lí do vì sao lúc đầu bạn nên cần truyền "User Id" ra 1 cột trong file Google Sheets.

Sau khi hoàn tất, bấm lưu và tiến hành xem trước nội dung ngay nhé! Đây là những thành quả mình làm theo hướng dẫn bên trên:

Trải nghiệm của khách hàng tương tác với chatbot:

Và thông tin thu thập được trên Google Sheets:

Chúc bạn kinh doanh thành công!