MỤC LỤC: 

Khi chạy chiến dịch quảng cáo trên TikTok, nhà bán hàng mong muốn tăng tương tác từ khách hàng qua lượt xem, lượt chia sẻ và hiệu quả quảng cáo thông qua hội thoại, mua hàng. Để biết được:

 • Cách liên kết các hội thoại từ quảng cáo TikTok về Messenger?
 • Thống kê lượng chuyển đổi sang mua hàng từ quảng cáo trên TikTok như thế nào?
 • Kiểm tra chất lượng chuyển đổi từ quảng cáo TikTok ra sao?

Công cụ “chia sẻ sự kiện lên TikTok Ads” tại HaraSocial sẽ giải đáp các thắc mắc đó, hỗ trợ thu thập dữ liệu hành vi mua sắm của khách hàng và tối ưu hóa chiến dịch tiếp thị.


1. Công cụ này hỗ trợ gì cho nhà bán hàng? 

Đối với công cụ này, khi bạn thực hiện tạo quảng cáo TikTok Messaging Ads tại TikTok và có liên kết với HaraSocial, hệ thống sẽ tự nhận diện dựa vào các thao tác gửi tin nhắn và tạo đơn. Sau đó các dữ liệu sẽ được phân loại và truyền tải lên trình quản lý quảng cáo của TikTok nhằm: 

 • Nhận biết được nguồn đơn hàng được tạo đến từ đâu và từ những chiến dịch nào.

 • Giúp các nhà bán hàng theo dõi chỉ số các bài quảng cáo tốt hơn, tiết kiệm nhiều thời gian trong việc tối ưu hiệu quả quảng cáo. 

 • Phát triển chiến lược kinh doanh cho phù hợp.


2. Điều kiện để kết nối quảng cáo TikTok Messaging Ads thành công với HaraSocial

Các điều kiện tại hệ thống HaraSocial: 

- Tài khoản phải có quyền truy cập menu “Tích hợp" trên HaraSocial bao gồm quyền: Chủ cửa hàng & Quản trị viên

- Trang fanpage phải cài đặt lời chào. Nếu trang đang có sử dụng công cụ Câu hỏi thường gặp thì bạn vui lòng tắt kích hoạt công cụ trên mới sử dụng được tính năng chia sẻ sự kiện lên TikTok Ads 

Các điều kiện đối với nền tảng TikTok:

- Bạn cần có tài khoản TikTok BM (Business Manager) quản lý các tài khoản quảng cáo sẽ sử dụng để chạy chiến dịch tại TikTok.

- Tài khoản TikTok Ads có quyền kết nối trên BM TikTok. 

Lưu ý: Bạn cần được TikTok cấp quyền cho tài khoản quảng cáo thì mới có thể sử dụng được loại quảng cáo TikTok Messaging Ads.

3. Tổng hợp các định nghĩa về các tính năng trong công cụ Chia sẻ sự kiện lên TikTok Ads

a. EventSet (nơi lưu trữ sự kiện): 

EventSet trên TikTok là nơi lưu trữ các sự kiện (events) được thu thập và quản lý trong một tài khoản quảng cáo. 

Và khi tích hợp HaraSocial với công cụ chia sẻ sự kiện lên TikTok Ads, thì các loại dữ liệu sự kiện mà hệ thống có thể thống kê bao gồm: Conversation, Valid ConversationInitiate Checkout, CompletePayment.

b.  TikTok Ads Manager (Trình quản lý quảng cáo TikTok) là gì? 

Đây là nơi để bạn có thể phân tích, theo dõi các dữ liệu mà hiệu quả chiến dịch quảng cáo đã đem lại. Khi đó bạn có thể đưa ra các đề xuất để bạn cải thiện hoạt động đo lường và hiệu quả quảng cáo tiếp theo. 

c. TikTok Business Manager (Trình quản lý doanh nghiệp TikTok) là gì? 

Đây là một công cụ quản lý quảng cáo của TikTok, giúp doanh nghiệp dễ dàng tạo, quản lý và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo trên nền tảng TikTok, hỗ trợ tăng hiệu quả tiếp cận khách hàng trên nền tảng TikTok.


4. Hướng dẫn ủy quyền & kết nối tài khoản quảng cáo TikTok tại HaraSocial

Bước 1: Truy cập vào HaraSocial → chọn Tài khoản → Cài đặt cửa hàng → chọn Tích hợp → tại mục TikTok Ads, bạn nhấn “Kết nối” Cấp quyền chia sẻ sự kiện chuyển đổi lên TikTok Ads. 

Hoặc nhấp vào đường dẫn tại đây để đến trang thực hiện kết nối: https://app.harasocial.com/settings/integrations.

Hướng dẫn kết nối công cụ chia sẻ sự kiện lên TikTok Ads

Bước 2: Khi nhấn Kết nối hệ thống sẽ mở ra trang tổng quan quản lý kết nối TikTok Ads của các Trang fanpage trong cửa hàng→ Tiếp theo bạn cần bấm Uỷ quyền để cấp quyền cho HaraSocial.

Hướng dẫn kết nối công cụ chia sẻ sự kiện lên TikTok Ads

Bước 3: Hệ thống sẽ chuyển đến mục tài khoản doanh nghiệp tại TikTok để tiến hành xác nhận cấp quyền cho HaraSocial → nhấn Confirm (Xác nhận)

Hướng dẫn kết nối công cụ chia sẻ sự kiện lên TikTok Ads

Bước 4: Tiếp theo, bạn cần chọn EventSet ở tài khoản bạn chạy quảng cáo. Nếu cần, bạn có thể tạo một EventSet mới bằng cách chọn "Tạo EventSet" trong danh sách (công thức của EventSet sẽ là:  Haravan_CTM_Messenger_{PageID}) → Chọn Hoàn thành.

Hướng dẫn kết nối công cụ chia sẻ sự kiện lên TikTok Ads

Bước 5: Sau khi nhấn Hoàn thành, bạn cần lựa chọn hình thức gửi sự kiện đơn hàng (CompletePayment)

Hướng dẫn kết nối công cụ chia sẻ sự kiện lên TikTok Ads

Lưu ý: 

 • Trên mỗi trang fanpage khác nhau, mỗi tài khoản quảng cáo sẽ chỉ có duy nhất 1 EventSet được tạo từ HaraSocial.
 • Một tài khoản TikTok Ads có thể kết nối với nhiều trang fanpage trên cùng 1 tài khoản HaraSocial hoặc nhiều tài khoản HaraSocial khác nhau.
 • Trên trang Quản lý kết nối, chỉ hiển thị các trang fanpage đang có kết nối với HaraSocial và tài khoản TikTok ở HaraSocial.
 • Trên trang “Thiết lập nơi lưu trữ sự kiện (EventSet)” chỉ hiển thị các tài khoản quảng cáo của BM đang được cấp quyền. 

Hướng dẫn kết nối công cụ chia sẻ sự kiện lên TikTok Ads

 • Nhằm kiểm tra đã cài đặt ứng dụng Haravan Social vào TikTok Ads thành công hay chưa, bạn truy cập vào mục Ủy quyền tại link https://ads.tiktok.com/ac/page/authorizations để xem chi tiết. 

Hướng dẫn kết nối công cụ chia sẻ sự kiện lên TikTok Ads


5. Thiết lập chiến dịch quảng cáo TikTok Messaging Ads tại TikTok Ads

Bạn có thể thực hiện tạo chiến dịch quảng cáo liên kết đến Messenger theo hướng dẫn dưới đây: 

HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP CHIẾN DỊCH QUẢNG CÁO LIÊN KẾT ĐẾN MESSENGER TẠI TIKTOK ADS

Lưu ý:Ở bước lựa chọn Message Event Set, bạn cần lựa chọn đúng EventSet bạn đã chọn hoặc đã tạo mới để hệ thống có thể hoạt động đúng. 

Hướng dẫn kết nối công cụ chia sẻ sự kiện lên TikTok Ads


6. Danh sách các sự kiện được chia sẻ lên TikTok 

Đầu tiên, bạn cần truy cập vào Ads Manager, vào mục Tools → chọn Events. 

Hướng dẫn kết nối công cụ chia sẻ sự kiện lên TikTok Ads

Sau đó bấm chọn đúng tên sự kiện đã tạo khi kết nối với TikTok ở HaraSocial

Hướng dẫn kết nối công cụ chia sẻ sự kiện lên TikTok Ads

Và đây sẽ là các dữ liệu được chia sẻ lên TikTok: 

Hướng dẫn kết nối công cụ chia sẻ sự kiện lên TikTok Ads

Lưu ý: 

 • Một số event có tên tại HaraSocial sẽ khác so với hiển thị trên TikTok.
  • InitiateCheckout: Trên TikTok là InitiateOrder.
  • CompletePayment: Trên TikTok là shopping.
 • Các hội thoại đã tương tác với Ref link (đã quét QRcode TikTok và điều hướng đến Messenger) nhưng quá 7 ngày kể từ thời điểm tương tác với link Ref thì khi thỏa điều kiện sẽ không bắn event nào.
Tên sự kiện
Mô tả 
Lưu ý
Conversations
Ghi nhận hội thoại inbox Facebook phát sinh từ quảng cáo TikTok

Bắn event khi khách hàng click “Gửi tin nhắn" từ quảng cáo trên TikTok để mở link ref trên Messenger và có ít nhất 1 tin nhắn đến trang sau hành động mở link ref:

 • Nếu khách hàng lần đầu tương tác, hành động nhấn Get start được xem là đã gửi tin nhắn. 
Lưu ý có một số hội thoại nút Get Start sẽ đến trước hành động ghi nhận click ref, khách hàng cần inbox tiếp 1 tin để thoả điều kiện bắn event. 
 • Nếu khách hàng đã từng tương tác trên trang, sau khi nhấn vào nút Gửi tin nhắn phải nhắn thêm 1 tin đến trang thì hệ thống mới ghi nhận sự kiện.
Lưu ý: Quá 7 ngày tính từ thời điểm nhấn vào nút Gửi tin nếu hội thoại có thỏa điều kiện cũng sẽ không gửi sự kiện.

1 hội thoại có thể bắn event nhiều lần khi thỏa điều kiện: Nhấn vào nút Gửi tin nhắn từ quảng cáo trên TikTok để mở link ref trên Messenger có 1 message đến trang sau hành động mở link ref. 
Valid Conversation
Event xác thực cuộc hội thoại
Điều kiện bắn event là khi khách hàng nhấn vào nút Gửi tin nhắn từ quảng cáo trên TikTok để mở link ref trên Messenger có phát sinh thêm 5 tin nhắn (không phân biệt tin nhắn của khách hàng hay của trang).
Thời điểm bắn event là khi khách đó tiếp tục nhắn tin đến trang sau 5 tin tương tác trong đoạn hội thoại.
Lưu ý: Quá 7 ngày tính từ thời điểm nhấn nút Gửi tin nhắn nếu hội thoại có thỏa điều kiện cũng sẽ không gửi sự kiện.
1 hội thoại có thể bắn nhiều lần event nếu hành động lặp lại trong hội thoại thỏa điều kiện: Nhấn vào nút Gửi tin nhắn từ quảng cáo trên TikTok để mở link ref trên Messenger → có 5 tin nhắn từ thời điểm nhấn nút mở Messenger (hội thoại có thể từ trang hoặc từ khách hàng) →  khách hàng nhắn tin đến trang (event ghi nhận tại thời điểm này).
Initiate Checkout 
(Initiate Order)
Event tạo đơn thành công
Điều kiện bắn event là tạo đơn hàng thành công trên HaraSocial.
1 hội thoại có thể bắn nhiều lần event nếu thoả điều kiện tạo đơn hàng thành công.
Complete Payment 
(shopping)
Event khi đơn hàng thỏa điều kiện cấu hình bắn event TikTok
- Nếu chọn cấu hình là "Khi đơn hàng đã được xác thực" thì event sẽ được bắn khi thỏa điều kiện đơn hàng được xác thực, nếu đơn hàng chỉ được tạo thành công mà chưa xác thực sẽ không bắn event. 
- Nếu chọn cấu hình là “Khi đơn hàng đã có phiếu giao hàng" thì event sẽ được bắn khi thỏa điều kiện đơn hàng được giao qua nhà vận chuyển, nếu đơn hàng đã được tạo nhưng chưa giao hàng vẫn sẽ không bắn event.
Lưu ý: Quá 7 ngày tính từ thời điểm nhấn nút Gửi tin nhắn nếu hội thoại có thỏa điều kiện cũng sẽ không gửi sự kiện. 
1 hội thoại có thể bắn nhiều lần event nếu thoả điều kiện tạo đơn hàng và điều kiện bắn theo cấu hình thành công.


7. Báo cáo thống kê tại TikTok Ads 

Bạn sẽ có thể xem "Chi phí trên mỗi kết quả (cuộc trò chuyện)" trong phần báo cáo để theo dõi hiệu suất chiến dịch.. 

Hướng dẫn kết nối công cụ chia sẻ sự kiện lên TikTok Ads


Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ thông qua các kênh:

Cám ơn quý khách hàng!