Việc phân chia thời gian làm việc cho các nhân viên sẽ giúp cho việc phản hồi tin nhắn khách hàng hiệu quả hơn. Theo các ca làm được thiết lập, nhân viên sẽ vào để xử lý các hội thoại được chỉ định cho mình. Với thời gian thiết lập này sẽ hỗ trợ cho việc báo cáo về dịch vụ và chất lượng phản hồi của nhân viên trực chat được chính xác.

Thiết lập thời gian làm việc cho tất cả trang kết nối với tài khoản: 

Truy cập Cài đặt → Cài đặt cửa hàng → Chọn Thời gian làm việc.

Thiết lập có 2 sự lựa chọn dành cho bạn. Bạn vẫn có thể tùy chỉnh thiết lập thời gian làm việc cho từng ngày:

Hoặc nếu như bạn chưa cài đặt thời gian làm việc, hệ thống sẽ tự động thiết lập thời gian mặc định từ 8 giờ tới 23 giờ (từ thứ 2 tới chủ nhật)

Ngoài ra, khi kích hoạt Cấu hình chatbot theo thời gian làm việc thì các công cụ bên dưới sẽ ngừng hoạt động trong thời gian làm việc đã thiết lập. 

Điều này hỗ trợ cho nhân viên trực chat có thể tập trung chăm sóc và tư vấn khách hàng, không bị chatbot tự động ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện. 

Lưu ý: Cài đặt này chỉ khả dụng đối với hội thoại là tin nhắn Messenger và bình luận trên trang Facebook 

Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ thông qua các kênh:

Cám ơn quý khách hàng!