Lưu ý: 

Nếu bạn đang kích hoạt cấu hình chatbot theo thời gian làm việc, kịch bản trả lời theo từ khóa - tin nhắn mở đầu, tin nhắn mặc định sẽ không hoạt động.

Mỗi người chỉ nhận được tin nhắn mở đầu 1 lần duy nhất trong lần đầu nhắn tin với fanpage. Để có thể nhận lại được tin nhắn mở đầu, bạn thao tác như sau:   

  • Xóa hết tin nhắn mà bạn đã chat với Fanpage:

  • Truy cập Fanpage của bạn  bấm Gửi tin nhắn.
  • Bấm Bắt đầu để nhận lại Tin nhắn mở đầu.

Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ thông qua các kênh:

Cám ơn quý khách hàng!