Cài đặt cửa hàng

Quản Lý Tài Khoản Và Phân Quyền Cho Nhân Viên
Với mục quản lý tài khoản của Harasocial sẽ hỗ trợ bạn có thể thêm, xóa hoặc phân quyền cho các nhân viên của bạn.  MỤC LỤC: 1. Hướng dẫn thêm và phân qu...
Fri, 10 Tháng 11, 2023 tại 4:43 CH
Thiết Lập Phân Chia Hội Thoại Tự Động Cho Nhân Viên
Đây là công cụ hỗ trợ phân chia các hội thoại tự động cho các nhân viên dựa theo trạng thái hoạt động, nhằm đảm bảo được sự đồng nhất và công bằng cho các n...
Tue, 12 Tháng 9, 2023 tại 5:29 CH
Đẩy sự kiện lên Meta hoặc Haravan Omnipower khi tạo đơn hàng
Đối với công cụ này, các sự kiện liên quan đến việc tạo đơn hàng sẽ được ghi nhận và truyền tải lên nền tảng Meta hoặc Haravan Omnipower, từ nguồn tạo đơn g...
Wed, 22 Tháng 11, 2023 tại 1:41 CH
Thiết Lập Thời Gian Làm Việc
Việc phân chia thời gian làm việc cho các nhân viên sẽ giúp cho việc phản hồi tin nhắn khách hàng hiệu quả hơn. Theo các ca làm được thiết lập, nhân viên sẽ...
Fri, 12 Tháng 1, 2024 tại 1:56 CH
Hướng Dẫn Tạo Kịch Bản Khảo Sát
Kịch bản khảo sát đánh giá là một công cụ giúp nhà bán hàng có thể xác định được những ảnh hưởng tiêu cực và tích cực dẫn đến sự tiêu dùng của khách hàng, t...
Fri, 12 Tháng 1, 2024 tại 2:06 CH
Các Thiết Lập Trong Cài Đặt Chung Cửa Hàng
Dưới đây là các thiết lập chung áp dụng cho tất cả các trang có trong cửa hàng của bạn. Thiết lập được chia thành 3 mục: Hội thoại, Phân quyền & Đơn hàn...
Fri, 12 Tháng 1, 2024 tại 11:58 SA
Cấu hình ẩn giá và thay thế đường dẫn đến trang web xem chi tiết sản phẩm trên tin nhắn mẫu gửi sản phẩm
Hiện tại Harasocial cho phép thiết lập cấu hình tin nhắn mẫu gửi sản phẩm bao gồm 2 tính năng:  Ẩn giá sản phẩm Thay thế đường dẫn xem chi tiết sản phẩm ...
Fri, 12 Tháng 1, 2024 tại 12:01 CH
Giới hạn quyền tạo đơn hàng theo cấu hình kho và nhân viên
Nhằm đáp ứng nhu cầu vận hành của các nhà bán hàng trong việc quản lý nhân viên, hiện tại khi thực hiện tạo đơn nhà bán hàng có thể giới hạn quyền cho nhân ...
Fri, 12 Tháng 1, 2024 tại 12:00 CH
Thiết Lập Tính Năng Tạm Ngừng Chatbot
Tính năng này cho phép bạn có thể dừng tất cả các tin nhắn tự động từ 30 phút trở lên đối với các tính năng sau: Tin nhắn thông báo. Kịch bản chăm sóc...
Mon, 25 Tháng 3, 2024 tại 5:25 CH
Tính Năng Trả Lời Nhanh Trong Hội Thoại Harasocial
MỤC LỤC:  Quản lý câu trả lời nhanh:   1. Danh mục nhóm:  2. Danh sách các câu trả lời nhanh:  Trải nghiệm thực tế: Trong tình huống nhiều khách ...
Tue, 14 Tháng 11, 2023 tại 5:47 CH

Cùng danh mục