Cài đặt cửa hàng

Quản Lý Tài Khoản Và Phân Quyền Cho Nhân Viên
Với mục quản lý tài khoản của Harasocial sẽ hỗ trợ bạn có thể thêm, xóa hoặc phân quyền cho các nhân viên của bạn.  MỤC LỤC: 1. Hướng dẫn thêm và phân qu...
Thu, 27 Tháng 6, 2024 tại 3:41 CH
Thiết Lập Phân Chia Hội Thoại Tự Động Cho Nhân Viên Tại HaraSocial
Đây là công cụ hỗ trợ phân chia các hội thoại tự động cho các nhân viên dựa theo trạng thái hoạt động, nhằm đảm bảo được sự đồng nhất và công bằng cho các n...
Wed, 17 Tháng 7, 2024 tại 3:51 CH
Đẩy Dữ Liệu Sự Kiện Khi Tạo Đơn Tại Harasocial Lên Meta Thông Qua Giao Thức CAPI & Signal
MỤC LỤC:  1. Một số đặc điểm của công cụ đẩy dữ liệu sự kiên lên Meta:  2. Công cụ này hỗ trợ gì cho các nhà bán hàng?  3. Gửi sự kiện qua giao thức Con...
Fri, 14 Tháng 6, 2024 tại 5:45 CH
Gửi sự kiện sang Haravan Omnipower
Đối với công cụ này, các sự kiện liên quan đến việc tạo đơn hàng sẽ được ghi nhận và đẩy sang hệ thống Haravan Omnipower.Từ đó nhà bán hàng có thể:  Nhận...
Thu, 2 Tháng 5, 2024 tại 2:04 CH
Hướng Dẫn Kết Nối Công Cụ Chia Sẻ Sự Kiện Lên TikTok Ads
MỤC LỤC:  1. Công cụ này hỗ trợ gì cho nhà bán hàng?  2. Điều kiện để kết nối quảng cáo TikTok Messaging Ads thành công với HaraSocial 3. Tổng hợp các đ...
Fri, 12 Tháng 7, 2024 tại 2:36 CH
Hướng Dẫn Thiết Lập Loại Quảng Cáo TikTok Messaging Ads
MỤC LỤC: 1. Thiết lập quảng cáo TikTok Messaging Ads 2. Xem trước quảng cáo  Để thiết lập được loại quảng cáo TikTok Messaging Ads, bạn vui lòng xem hư...
Thu, 11 Tháng 7, 2024 tại 2:03 CH
Thiết Lập Thời Gian Làm Việc
Việc phân chia thời gian làm việc cho các nhân viên sẽ giúp cho việc phản hồi tin nhắn khách hàng hiệu quả hơn. Theo các ca làm được thiết lập, nhân viên sẽ...
Fri, 12 Tháng 1, 2024 tại 1:56 CH
Hướng Dẫn Tạo Kịch Bản Khảo Sát
Kịch bản khảo sát đánh giá là một công cụ giúp nhà bán hàng có thể xác định được những ảnh hưởng tiêu cực và tích cực dẫn đến sự tiêu dùng của khách hàng, t...
Fri, 12 Tháng 1, 2024 tại 2:06 CH
Các Thiết Lập Trong Cài Đặt Chung Cửa Hàng
Dưới đây là các thiết lập chung áp dụng cho tất cả các trang có trong cửa hàng của bạn. Thiết lập được chia thành 3 mục: Hội thoại, Phân quyền & Đơn hàn...
Fri, 12 Tháng 1, 2024 tại 11:58 SA
Cấu hình ẩn giá và thay thế đường dẫn đến trang web xem chi tiết sản phẩm trên tin nhắn mẫu gửi sản phẩm
Hiện tại Harasocial cho phép thiết lập cấu hình tin nhắn mẫu gửi sản phẩm bao gồm 2 tính năng:  Ẩn giá sản phẩm Thay thế đường dẫn xem chi tiết sản phẩm ...
Fri, 12 Tháng 1, 2024 tại 12:01 CH

Cùng danh mục