Đối với công cụ này, các sự kiện liên quan đến việc tạo đơn hàng sẽ được ghi nhận và đẩy sang hệ thống Haravan Omnipower.Từ đó nhà bán hàng có thể: 

  • Nhận biết được nguồn đơn hàng được tạo đến từ đâu và từ những chiến dịch nào.
  • Giúp các nhà bán hàng theo dõi chỉ số các bài quảng cáo tốt hơn, tiết kiệm nhiều thời gian.
  • Phát triển chiến lược kinh doanh cho phù hợp. 

Hệ thống sẽ gửi các sự kiện AdsID, AdsChannel, UTM_medium, UTM_source, UTM_campaign (nếu có) sang Haravan Omnipower khi người dùng nhấn nút “Tạo đơn hàng” tại cửa sổ màn hình “Phương thức thanh toán”.

  • Bước 1: Bạn cần thực hiện gắn nguồn chuyển đổi chiến dịch vào chatbot trên quảng cáo:

Xem hướng dẫn chi tiết cách tích hợp chatbot vào quảng cáo Facebook Messenger với Bot Payload

  • Bước 2: Khi khách hàng nhấn vào quảng cáo, hệ thống sẽ thực hiện tracking các nguồn chuyển đổi của khách hàng đó như sau: 

  • Bước 3: Khi nhân viên thực hiện tạo đơn hàng dành cho khách hàng đó, tại hệ thống Haravan Omnipower cũng sẽ hiển thị được các tham số UTM: 

  • Bước 4: Để xem được hiệu quả của lượng đơn hàng thông qua các quảng cáo và sử dụng nguồn chuyển đổi chiến dịch để thu thập dữ liệu, bạn có thể vào báo cáo Bán hàng tại Haravan OmniPower và lọc hiển thị thêm các cột UTM_medium, UTM_source, UTM_campaign

Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ thông qua các kênh:

Cám ơn quý khách hàng!