Với công cụ này, sau khi khách hàng nhấp vào quảng cáo trên trang của bạn thì họ sẽ được điều chuyển đến mục Hội thoại, tại đây kịch bản chatbot tự động do bạn thiết lập sẽ thay thế bạn chăm sóc khách hàng 1 cách tốt nhất. 

Điều kiện sử dụng: 

  • Trang Facebook đang kết nối với shop có mua gói Social Marketing

  • Tin nhắn được sử dụng để chia sẻ payload là tin nhắn được tạo trực tiếp trên menu “Nội dung / Trợ lý chat”. Được phân biệt với các tin nhắn khác bằng icon  ở đầu tin nhắn.

  • Các tin nhắn được tạo từ các menu khác như: tin nhắn mở đầu, tin nhắn mặc định, menu chính, kịch bản đường dẫn ref,... sẽ không được sử dụng để chia sẻ Payload.

1. Hướng dẫn tạo tin nhắn và chia sẻ payload: 

Truy cập Harasocial, vào phần Nội dung → nhấn Tạo mới nội dung 

Sau khi đặt tên hoàn tất, soạn nội dung bạn muốn gửi và nhấn Xuất bản

Trên trang chi tiết nội dung vừa tạo, bấm “Chia sẻ payload” để bật popup lấy mã Payload và bạn có thể thêm hành động khi khách ấn vào quảng cáo → nhấn Sao chép 

2. Hướng dẫn thiết lập quảng cáo tin nhắn messenger có tích hợp bot payload: 

Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ thông qua các kênh:

Cám ơn quý khách hàng!