Với mục quản lý tài khoản của Harasocial sẽ hỗ trợ bạn có thể thêm, xóa hoặc phân quyền cho các nhân viên của bạn. 

MỤC LỤC:

1. Hướng dẫn thêm và phân quyền nhân viên trên Harasocial:

a. Phân quyền nhân viên: 

Để cấu hình quyền cho nhân viên vào sử dụng hệ thống, bạn truy cập và tiến hành phân quyền cho nhân viên bằng cách:

  • Truy cập trang quản trị Harasocial → Cài đặt cửa hàng → Quản lý tài khoản → Thêm tài khoản → Nhập họ tên và email nhân viên rồi bấm Lưu. 1 email từ hệ thống sẽ gửi đến email bạn vừa nhập, nhân viên chỉ cần cài đặt mật khẩu và có thể truy cập Harasocial.

Sau khi đã gửi thành công lời mời đến cho email của nhân viên, hệ thống sẽ hiển thị ra trạng thái của nhân viên đó. Trong trường hợp nhân viên đã chấp nhận lời mời và được phân quyền, trạng thái sẽ là "Đang hoạt động". Ngược lại nếu nhân viên đó không nhận được email kích hoạt, ta có thể nhấp vào nút "Gửi lại" để gửi lại email kích hoạt.

b. Chỉnh sửa quyền nhân viên

Sau khi đã tạo tài khoản → cấp quyền bằng cách nhấp vào biểu tượng chỉnh sửa cùng dòng với tên nhân viên:

Sau đó chọn nhóm tài khoản muốn phân công và bấm Lưu

c. Khôi phục mật khẩu: 

Trong trường hợp nhân viên bị mất mật khẩu hoặc quên mật khẩu, chủ cửa hàng có thể gửi lại email khôi phục mật khẩu bằng cách nhấp vào biểu tượng chỉnh sửa cùng dòng với tên nhân viên và  chọn "Gửi email khôi phục mật khẩu" 

d. Xóa tài khoản: 

Có 2 cách để có thể xóa tài khoản của 1 nhân viên: 

  • Cách 1: Nhấp vào biểu tượng "Xóa" → Chọn "Xóa tài khoản" 

  • Cách 2: Nhấp vào biểu tượng chỉnh sửa cùng dòng với tên nhân viên và chọn "Xóa tài khoản": 

Lưu ý: 

Tài khoản khi xóa sẽ phụ thuộc vào sản phẩm. Ví dụ: Tài khoản được tạo ở Omni Power thì sẽ không xóa được trên Harasocial và ngược lại, tài khoản được tạo trên Harasocial sẽ không xóa được bên Omni. 

- Khi thực hiện xóa tài khoản, hệ thống sẽ thực hiện chấm dứt phiên đăng nhập với các điều kiện sau: 

    + Nếu tài khoản được tạo từ Harasocial, khi thực hiện xóa tài khoản hệ thống sẽ tiến hành chấm dứt phiên đăng nhập 

    + Nếu tài khoản được tạo từ Omni Power, khi thực hiện xóa tài khoản sẽ không thể xóa được và không chấm dứt phiên đăng nhập. Chỉ có thể xóa trực tiếp từ hệ thống OmniPower. 

2. Tự động cập nhật quyền mặc định và quyền mặc định nâng cao với tài khoản có quyền quản trị viên tại Omni: 

Khi thực hiện thêm tài khoản nhân viên, tại danh sách quản lý tài khoản sẽ hiển thị tài khoản nhân viên với quyền truy cập là chưa được cấp quyền 

  • Sau đó chủ cửa hàng thực hiện cấp quyền cho nhân viên này bên phía Omni là "toàn quyền quản trị OmniPower - có bao gồm quyền cài app và tạo nhân viên"Bên trang tài khoản của Harasocial sẽ hiển thị quyền truy cập của nhân viên đó là "quyền mặc định nâng cao". 

  • Nếu chủ cửa hàng thực hiện cấp quyền cho nhân viên này bên phía Omni là "toàn quyền quản trị OmniPower - không bao gồm quyền cài app và tạo nhân viên"Bên trang tài khoản của Harasocial sẽ hiển thị quyền truy cập của nhân viên đó là "quyền mặc định".

Lưu ý: 


  • Quyền mặc định sẽ có toàn quyền sử dụng tất cả các tính năng, bao gồm cả tính năng kết nối trang, tuy nhiên sẽ không thể truy cập quản lý tài khoản. 

Khi thực hiện chỉnh sửa "quyền mặc định / quyền mặc định nâng cao" sang một quyền khác

Quyền mặc định / mặc định nâng cao sẽ tự động mất đi và không hiển thị lại trong danh sách chọn quyền nữa.

Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ thông qua các kênh:

Cám ơn quý khách hàng!