Việc thiết lập một nội dung tin nhắn hoàn chỉnh có thể giúp bạn hỗ trợ khách hàng được tốt hơn, rút gọn được thời gian khi bạn không cần phải gửi từng tin nhắn thủ công đến cho từng người. Các tin nhắn này có thể là: 

 • Tin nhắn mở đầu.

 • Tin nhắn quảng cáo. 

 • Tin nhắn thông báo.

 • Các loại kịch bản.

Vậy các chức năng hỗ trợ cho việc thiết lập nội dung trong Harasocial bao gồm những gì? Làm sao để tạo ra một nội dung tin nhắn hoàn chỉnh? Bạn có thể tham khảo thông qua những hướng dẫn dưới đây: 

MỤC LỤC:

1. Làm sao để có thể đến trang thiết lập nội dung tin nhắn? 

Tùy vào từng kịch bản sẽ có mục dẫn đến trang hiệu chỉnh nội dung khác nhau: 

 • Nội dung: 

2. Chi tiết vùng soạn thảo nội dung tin nhắn: 

Dưới đây chính là giao diện cho 1 khung hiệu chỉnh nội dung tin nhắn bao gồm: 

 1. Phân loại nội dung sử dụng: 

 • Bắt đầu: đây là điểm khởi đầu khi soạn thảo bất kỳ nội dung nào của tin nhắn. 

 • Đang sử dụng bao gồm các tin nhắn đã được kết nối với nhau thông qua các nút bấm hoặc nút trả lời nhanh.

 • Chưa sử dụng: tất cả các tin nhắn chưa được kết nối với bất kỳ nút nào.

 1. Loại mục đích gửi tin nhắn: 

Việc phân loại mục đích tin nhắn sẽ giúp cho bạn có thể tránh được các trường hợp vi phạm chính sách của Facebook. 

Bạn có thể tìm hiểu về các loại nội dung mục đích tin nhắn tại đây.

 1. Nút hiệu chỉnh nội dung tin nhắn: 

Các chức năng hiệu chỉnh nội dung tin nhắn sẽ hỗ trợ bạn thiết lập các tin nhắn, kịch bản giúp chăm sóc khách hàng tốt hơn. 

Bạn có thể xem thêm chi tiết về các chức năng hiệu chỉnh nút tại đây

 1. Nút trả lời nhanh: 

Với nút “trả lời nhanh” sẽ cung cấp cho các khách hàng có thể tương tác trực tiếp với kịch bản tự động của bạn dễ dàng hơn, điều hướng được khách hàng đến với nội dung chính xác hơn. 

Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách thiết lập nội dung “Trả lời nhanh” tại đây.

 1. Các khối nội dung trong chatbot: 

Với các khối này, bạn có thể sử dụng nó cho đúng với mục đích nhu cầu mà kịch bản này hướng tới. 

Bạn có thể tìm hiểu thêm về các khối nội dung tại đây.

 1. Nút “Sang bước tiếp theo”: 

Tính năng này như một dạng chuyển luồng kịch bản sau khi bạn đã kết thúc nội dung chính của cuộc hội thoại. Bạn có thể gửi lời cảm ơn hoặc các hành động đính kèm cho hội thoại đó. 

Khi bạn nhấp vào nút “Sang bước tiếp theo”,bạn sẽ lựa chọn các loại tính năng hiệu chỉnh nút và sau đó bạn sẽ được chuyển sang một trang thiết lập nội dung tiếp theo. 

Sau đó bạn sẽ được chuyển đến trang thiết lập nội dung mà mình muốn. Để có thể trở về nội dung tin nhắn chính, bạn có thể nhấn vào ký hiệu mũi tên sau: 

Cuối cùng bạn nhấn Xuất bản để thiết lập kịch bản.

Bạn có thể quan tâm: 

Chúc bạn kinh doanh thành công!