"Kịch bản chăm sóc" là một tính năng cho phép bạn gửi đến những người đã đăng ký 1 chuỗi các tin nhắn theo thời gian khác nhau.

Mục lục

1. Tạo kịch bản chăm sóc

Bạn có thể thiết lập ở Trợ lý chat → Kịch bản → Kịch bản chăm sóc:

Tiếp theo bạn đặt tên và tiến hành tạo kịch bản.

Trường hợp bạn mới tạo kịch bản đầu tiên, hệ thống sẽ tạo sẵn cho bạn các mẫu tin nhắn hướng dẫn tham khảo trong chuỗi kịch bản chăm sóc:

Lưu ý:

  • 1 khách hàng có thể được gắn nhiều kịch bản cùng 1 lúc và tùy thuộc vào thời điểm kích hoạt khác nhau mà kịch bản sẽ chạy theo đúng thời gian thiết lập. Tuy nhiên trong trường hợp, các kịch bản được thiết lập cùng 1 thời gian, hệ thống sẽ áp dụng kịch bản nào được tạo trước để thực hiện.
  • 1 kịch bản chỉ có thể chạy 1 lần duy nhất cho 1 khách hàng và không lặp lại. 
  • Mỗi người đăng ký chỉ nhận được 1 kịch bản chăm sóc khách hàng. Để có thể nhận lại kịch bản chăm sóc khác, họ phải hủy đăng ký kịch bản chăm sóc hiện tại (hoặc bạn có thể tự làm điều đó nếu như bạn là quản trị viên). Nếu bạn không nhận được bất cứ tin nhắn nào trong chuỗi tin nhắn chăm sóc, hãy kiểm tra lại xem bạn đã đăng ký vào chuỗi kịch bản đó chưa.
  • Tổng thời gian bạn lên lịch gửi không được quá 24 giờ kể từ thời điểm lần cuối khách hàng có nhắn tin với Fanpage, đây là chính sách về gửi tin nhắn của Facebook.

2. Hướng dẫn gắn/gỡ kịch bản chăm sóc trên khách hàng.

Có 3 cách cơ bản để làm được điều này:

1. Thực hiện tự động bằng cách gắn kèm hành động vào các nút bấm trong tin nhắn:

  1. Thực hiện thủ công trong mục "Khách hàng", nhấp vào người muốn họ nhận "Kịch bản chăm sóc" thêm kịch bản chăm sóc cho họ:Hoặc có thể chọn nhiều người sau đó bấm "Chọn thao tác" -> "Đăng ký theo dõi kịch bản" và chọn kịch bản muốn họ nhận:
  2. Thêm hành động trong "Kịch bản từ khoá":
  3. Thêm kịch bản chăm sóc khi trực chat với khách hàng ở mục Hội thoại: