Soạn thảo tin nhắn Chatbot Messenger

Phân Loại Mục Đích Nội Dung Tin Nhắn
Facebook luôn có những chính sách nhằm bảo vệ tài khoản người dùng khỏi các tin nhắn có thể gây ảnh hưởng đến họ. Facebook có thể khoá Page của bạn nếu n...
Fri, 30 Tháng 9, 2022 tại 5:36 CH
Thiết Lập Chi Tiết Nội Dung Tin Nhắn Của Kịch Bản
Việc thiết lập một nội dung tin nhắn hoàn chỉnh có thể giúp bạn hỗ trợ khách hàng được tốt hơn, rút gọn được thời gian khi bạn không cần phải gửi từng tin n...
Fri, 30 Tháng 9, 2022 tại 5:42 CH
Các Tính Năng Trong Nút Hiệu Chỉnh Nội Dung Tin Nhắn Chatbot
Các chức năng hiệu chỉnh nội dung tin nhắn sẽ hỗ trợ bạn thiết lập các tin nhắn, kịch bản giúp chăm sóc khách hàng tốt hơn.  Với những tính năng thiết l...
Fri, 30 Tháng 9, 2022 tại 5:47 CH
Chi Tiết Các Khối Nội Dung Trong Kịch Bản Chatbot
 ` Khi thiết lập 1 nội dung kịch bản cần phải hiểu rõ được mục đích chính của kịch bản sẽ hướng tới. Và chính vì vậy ở bên dưới khung thiết lập nội dung ch...
Fri, 30 Tháng 9, 2022 tại 5:50 CH
Thiết Lập Tin Nhắn "Trả Lời Nhanh" Trong Chatbot
Nút "Trả lời nhanh" trong Harasocial là một tính năng giúp khách hàng có thể lựa chọn câu trả lời do chính nhà bán hàng thiết lập. Điều này sẽ giú...
Mon, 10 Tháng 10, 2022 tại 2:02 CH
Chọn Sản Phẩm - Nhóm Sản Phẩm Gắn Vào Kịch Bản
Nhằm giúp tiện lợi hơn trong việc đáp ứng các sản phẩm đúng nhu cầu của khách hàng, tính năng thêm sản phẩm vào các kịch bản chatbot sẽ giúp cho nhà bán có ...
Sat, 1 Tháng 10, 2022 tại 4:48 CH
Cách Áp Dụng Mã Giảm Giá (Coupon) Từ Haravan OmniPower
Từ nay, Harasocial cho phép người dùng có thể áp dụng mã khuyến mãi được tạo từ Haravan OmniPower vào những kịch bản chatbot nhằm:  Mang lại nhiều lợi íc...
Sat, 1 Tháng 10, 2022 tại 4:55 CH
Thiết lập Dynamic Json
Tiện ích Dynamic Json dành cho nhà phát triển cung cấp sự linh hoạt hơn nhiều trong việc tùy chỉnh Bot. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết hơn trong bài viết này:  ...
Sat, 1 Tháng 10, 2022 tại 5:03 CH

Cùng danh mục