Tiện ích Dynamic Json dành cho nhà phát triển cung cấp sự linh hoạt hơn nhiều trong việc tùy chỉnh Bot. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết hơn trong bài viết này: 


Khối Dynamic cho phép bạn nhận một nội dung được tạo trên máy chủ từ xa (remote server) và sau đó gửi nó đến cho subscribers chatbot của bạn.

Các ứng dụng ví dụ:

  • Subscriber để lại số điện thoại khi tương tác với chatbot để nhận khuyến mãi. Hệ thống kiểm tra số điện thoại đó với CRM riêng biệt và phản hồi xem số điện thoại đó có hợp lệ hay không. 

  • Hoặc Subscriber để lại số điện thoại để tra cứu các thông tin của họ từ 1 CRM riêng biệt.


Bạn có thể thấy khối Dynamic trong các nội dung soạn thảo chatbot trên Harasocial: Để thiết lập khối Dynamic này, vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới:

1. Chọn phương thức HTTP(Get hoặc POST).

2. Nhập URL đích của bạn vào trường Request URL:

3. Điền vào các trường Header và Body nếu cần thiết.

4. Kiểm tra bằng cách nhấp vào nút 'Kiểm tra Request' ở trên bên phải.

5. Một tùy chọn quan trọng cần ghi nhớ là Bước dự phòng - sẽ phản hồi khi việc truyền thông số giữa các server gặp lỗi sẽ phản hồi lại cho subscriber nội dung gì:Cấu trúc định dạng phản hồi:

  1. Văn bản và nút bấm

{

  content: {

    messages: [

      {

        type: "text",

        text: "simple text with button",

        buttons: [

          {

            type: "url",

            caption: "Google.com",

            url: "https://google.com/"

          },

          {

            type: "url",

            caption: "haravan.com",

            url: "https://haravan.com"

          },

          {

            type: "call",

            caption: "Call me",

            phone: "+1900636099"

          }

        ]

      }

    ]

  },

  status: "success"

}  1. Bộ sưu tập:

{

  content: {

    messages: [

      {

        type: "gallery",

        elements: [

          {

            title: "Card title",

            subtitle: "card text",

            image_url: "https://picsum.photos/500?v=5897602831",

            buttons: [

              {

                type: "url",

                caption: "haravan.com",

                url: "https://haravan.com"

              },

              {

                type: "call",

                caption: "Call me",

                phone: "+1900636099"

              }

            ]

          },

          {

            title: "Card title",

            subtitle: "card text",

            image_url: "https://picsum.photos/500?v=5897602832",

            buttons: [

              {

                type: "url",

                caption: "haravan.com",

                url: "https://haravan.com"

              },

              {

                type: "call",

                caption: "Call me",

                phone: "+1900636099"

              }

            ]

          },

          {

            title: "Card title",

            subtitle: "card text",

            image_url: "https://picsum.photos/500?v=5897602833",

            buttons: [

              {

                type: "url",

                caption: "haravan.com",

                url: "https://haravan.com"

              },

              {

                type: "call",

                caption: "Call me",

                phone: "+1900636099"

              }

            ]

          }

        ],

        image_aspect_ratio: "horizontal"

      }

    ]

  },

  status: "success"

}

Bạn có thể quan tâm: 

Chúc bạn kinh doanh thành công!