Nhằm giúp tiện lợi hơn trong việc đáp ứng các sản phẩm đúng nhu cầu của khách hàng, tính năng thêm sản phẩm vào các kịch bản chatbot sẽ giúp cho nhà bán có thể dễ dàng giới thiệu hàng loạt danh sách các sản phẩm mới đến với khách hàng. 

Để thêm sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm vào kịch bản mà mình muốn bạn có thể thao tác như sau: 

MỤC LỤC: 

Bạn cần vào phần soạn thảo nội dung của kịch bản mà mình muốn thiết lập → chọn khối tính năng "Sản phẩm" phía bên dưới → Sau đó nhấp vào khung sản phẩm.

  • Bước 2: 

Để lựa chọn các sản phẩm cụ thể, bạn có thể chọn các sản phẩm mà bạn muốn hoặc nhập tên sản phẩm để tìm kiếm. 

Tuy nhiên để có thể gửi được nhiều sản phẩm cùng 1 lúc đến cho khách hàng và không cần quá nhiều thời gian để thêm thủ công từng sản phẩm, bạn có thể lựa chọn thêm sản phẩm Theo nhóm sản phẩm.

Để tạo được một nhóm sản phẩm, bạn cần truy cập vào OmniPower → Vào Nhóm sản phẩm → Chọn Tạo nhóm sản phẩm

Cách tạo nhóm sản phẩm trong OmniPower bạn có thể tham khảo bài viết hướng dẫn tại đây

  • Bước 3: 

Khi đó các sản phẩm sẽ được hiển thị dưới dạng slide trượt như sau:


Lưu ý:

Chỉ những nhân viên được phân quyền "quản lý nhóm sản phẩm" từ OmniPower thì mới có thể thực hiện lấy danh sách nhóm sản phẩm. Nếu không có quyền, hệ thống sẽ hiển thị ra cảnh báo như sau: 

Để cấp quyền, bạn truy cập vào Omni → vào mục Cấu hình → Chọn Tài khoản. 

Sau đó lựa chọn tài khoản nhân viên cần phân quyền → Chọn quyền Đọc và ghi trong quyền Quản lý nhóm sản phẩm → Bấm Lưu quyền.

Bạn có thể quan tâm: 

Chúc bạn kinh doanh thành công!