Từ nay, Harasocial cho phép người dùng có thể áp dụng mã khuyến mãi được tạo từ Haravan OmniPower vào những kịch bản chatbot nhằm: 

 • Mang lại nhiều lợi ích mua sắm đến khách hàng. 

 • Gia tăng tỷ lệ chốt đơn cho shop.

 • Có thể điều hướng khách hàng đến với website để xem thêm được nhiều sản phẩm. 

Để có thể áp dụng mã khuyến mãi từ Haravan OmniPower, bạn có thể làm theo hướng dẫn dưới đây: 

MỤC LỤC: 

1. Tạo mã khuyến mãi từ Haravan OmniPower: 

Bạn cần truy cập vào trang quản trị OmniPower → Chọn Khuyến mãi → Tạo khuyến mãi → Chọn Tạo mã khuyến mãi.  

Bạn có thể xem chi tiết hướng dẫn cách tạo mã khuyến mãi từ OmniPower tại đây.

2. Gắn mã khuyến mãi vào kịch bản chatbot: 

 • Bước 1: Truy cập vào mục thiết lập nội dung kịch bản → Chọn khối tính năng “+ Khuyến mãi” → Bấm Chọn khuyến mãi.         

              

 • Bước 2: Chọn “Mã giảm giá (Coupon)” 

     

Lưu ý: Bạn cần được cấp quyền “Quản lý khuyến mãi” để lựa chọn mã giảm giá từ Haravan OmniPower. Nếu chưa được cấp quyền, hệ thống sẽ hiển thị thông báo dưới đây:

Để có thể cấp quyền, bạn có thể xem thêm hướng dẫn về cấu hình phân quyền nhóm tài khoản tại OmniPower tại đây

 • Bước 3: Lựa chọn mã giảm giá phù hợp:

 • Bước 4: Chi tiết nội dung mã giảm giá: 

 

 1. Chi tiết trạng thái mã: 

Bạn có thể theo dõi và chỉnh sửa mã khi nhấn vào nút: 

Ngoài ra bạn có thể xem được hiệu lực và số lượng sử dụng của mã khuyến mãi. 

 1. Hiệu chỉnh nội dung thông báo mã khuyến mãi: Bạn có thể chỉnh sửa nội dung thông báo mã khuyến mãi theo mong muốn. Hoặc Harasocial hỗ trợ cho người dùng những nội dung mẫu để có thể lựa chọn phù hợp với nội dung khuyến mãi. 

c. Các nút thiết lập: 

 • Thêm nút dẫn đến website để áp dụng khuyến mãi: Tên nút bấm đang được mặc định hiển thị là “? Mua ngay”. Bên cạnh đó, hệ thống sẽ tự động chèn đường dẫn đến website có chứa những sản phẩm tương ứng với mã khuyến mãi được tạo. 

 • Gửi mã với dạng QR code

 • Thông báo khuyến mãi khi hết hiệu lực: Khi mã đã hết thời gian hiệu lực hoặc hết số lượng sử dụng, trường hợp khách hàng vẫn nhận được kịch bản và áp dụng mã, hệ thống sẽ hiển thị thông báo. Nội dung thông báo bạn có thể chỉnh sửa tại Trợ lý chat → Cấu hình chung

Bước 5: Nhấn Xuất bản để chatbot tự động gửi mã đến khách hàng: 

3. Các trường hợp không thể chọn mã giảm giá (Coupon):

Bạn không thể chọn mã giảm giá khi:

 • Chương trình đã ngừng/đã hết hạn.

 • Hết số lượng sử dụng. 

 • Đã bị xóa hoặc ẩn. 

 • Đã bị tắt kích hoạt. 


Bạn có thể quan tâm: 

Chúc bạn kinh doanh thành công!