Facebook luôn có những chính sách nhằm bảo vệ tài khoản người dùng khỏi các tin nhắn có thể gây ảnh hưởng đến họ. Facebook có thể khoá Page của bạn nếu nội dung tin nhắn không phù hợp. Bạn có thể xem thêm chính sách Facebook tại đây.

Vì thế khi soạn các nội dung tin nhắn trong Harasocial, bạn cần lựa chọn loại nội dung đúng với mục đích kịch bản bạn tạo và tuân thủ đúng các quy định từ Facebook. Các loại mục đích nội dung bao gồm: 

 • Tin nhắn sau bán hàng: Tin nhắn cập nhật cho khách hàng về giao dịch mua hàng gần đây. Ví dụ:

  • Trạng thái áp dụng thay đổi (phương thức thanh toán, công việc...)

  • Thông báo các hoạt động bất thường.

 • Tin nhắn cập nhật sự kiện: Tin nhắn cập nhật cho khách hàng về sự kiện mà họ đã đăng ký trước đó. Ví dụ:

  • Nhắc nhở sự kiện hay cuộc hẹn.

  • Xác nhận đặt phòng hay trạng thái tham dự.

  • Cập nhật lịch trình di chuyển.

 • Tin nhắn cập nhật tài khoản: Tin nhắn cập nhật cho khách hàng về thay đổi liên quan đến ứng dụng hoặc tài khoản cá nhân. Ví dụ:

  • Trạng thái áp dụng thay đổi (phương thức thanh toán, công việc...)

  • Thông báo các hoạt động bất thường.

 • Khác (sales, khuyến mãi…): 

  • Sử dụng loại này nếu tin nhắn của bạn không thuộc một trong các loại trên.

  • Với trường hợp này, bạn chỉ có thể gửi tin nhắn có nội dung cho các khách hàng vừa mới tương tác trong vòng 24h giờ qua.

⇒ Harasocial sẽ chỉ gửi tin nhắn cho các khách hàng thỏa mãn điều kiện trên.

Lưu ý: 

 • Tất cả các tin nhắn gửi cho khách hàng không có tương tác quá 24 giờ thì cần chọn loại nội dung gửi tin nhắn. 

 • Nếu bạn chọn “Khác (sales, khuyến mãi...)” hoặc không chọn gì thì tin nhắn gửi qua Facebook Messenger sẽ không được gửi cho các khách hàng đã tương tác quá 24 giờ.

 • Khuyến mãi ngoài 24h (bán hàng, phiếu giảm giá, giảm giá, v.v.) chỉ có thể được gửi bằng cách sử dụng Tin nhắn chủ đề thông báo định kỳ.

 • Nếu bạn muốn gửi nội dung khuyến mãi cho khách hàng sau 24 giờ tương tác, bạn có thể sử dụng chức năng “Tin nhắn quảng cáo” tại đây.

Bạn có thể quan tâm: 

Chúc bạn kinh doanh thành công!