Đây là chức giúp bạn trả lời bất cứ câu hỏi nào của người dùng tương tác với chatbot dựa vào nội dung bạn biên soạn với các từ khóa tương ứng

Nội dung

1. Hiểu về các loại nội dung 

Với thiết lập “Nội dung là”:

Chỉ hoạt động với những tin nhắn có nội dung giống hoàn toàn với từ khóa bạn đặt ra, không phân biệt hoa, thường.

Ví dụ bạn đặt nội dung là “xin chào”, thì tin nhắn của người gửi bắt buộc phải là “xin chào” thì mới hoạt động. 

Với thiết lập “Nội dung có chứa”: 

 

Tùy chọn này linh hoạt hơn, vì chỉ cần trong nội dung tin nhắn có chứa từ khóa là sẽ hoạt động. 

Ví dụ bạn đặt nội dung có chứa “xin chào”. Giả sử người gửi nội dung: “xin chào, hôm nay shop có khuyến mãi gì không?” thì chức năng này sẽ hoạt động.

Đặc biệt nên lưu ý:

  • Cẩn thận với các từ khóa ngắn, vì chúng có thể được kích hoạt trong 1 số trường hợp các tin nhắn có chứa các từ khóa này.

  • Nếu có 2 từ khóa trong cùng 1 câu chat, thì HaraSocial sẽ tự động nhận diện và phản hồi cho từ khóa đầu tiên.

Với thiết lập “Nội dung bắt đầu với”:

 

Đây là 1 giải pháp thông minh để tự động hóa việc trả lời các câu hỏi phổ biến.  

Theo như quy tắc này, thì từ khóa bạn đặt phải nằm đầu tiên trong nội dung chat thì mới hoạt động. 

Bạn thử tưởng tượng 1 loạt các câu trả lời cho câu hỏi có chứa cụm từ “Bạn có thể” ở đầu, và soạn 1 loạt các câu trả lời đó cho người dùng chọn.

Với thiết lập “ Nội dung là dấu hiệu giơ ngón cái” 

Trả lời tin nhắn có chứa nút like của khách hàng. 

2. Hướng dẫn thiết lập trả lời tự động theo từ khóa

1.  Trợ lý chat →  Kịch bản → Trả lời theo từ khóa 

2. Thêm mới từ khóa mới: 

Ở bước này, bạn cần chọn điều kiện từ khóa là gì và từ khóa là gì

3. Sau khi tạo 1 từ khóa, bạn sẽ thấy các thành phần này ở bên phải. Bạn có thể tạo tin nhắn mới hoặc chọn tin nhắn có sẵn để phản hồi cho từ khóa đó. 4. Kế tiếp bạn có thể thêm các hành động đi kèm:

3. Một số lưu ý: 

  • Hệ thống sẽ tự động thêm từ “hoặc” trước từ khóa cuối cùng như trong hình, nhưng khi nhấp vào chỉnh sửa thì vẫn là dấu phẩy bình thường. 
  • Khi người dùng chat mà trong nội dung không có chứa bất từ khóa nào hợp với các quy tắc, họ sẽ nhận được nội dung từ “Tin nhắn mặc định”.