Với cấu hình Hội thoại, bạn có thể thiết lập những thao tác tự động thực hiện với hội thoại của bạn, tối ưu được thời gian xử lý hội thoại và chăm sóc khách hàng của nhân viên. 

Dưới đây là những thiết lập chung dành cho một hội thoại, để kích hoạt bạn chỉ cần bấm vào nút bật ở cuối mỗi tính năng và nhấn Lưu

MỤC LỤC: 

a. Sắp xếp hội thoại mới nhất và chưa đọc lên đầu danh sách: 

Hệ thống sẽ tự động sắp xếp các hội thoại mới nhất và chưa đọc lên đầu danh sách hội thoại khi bạn bật tính năng này. 

Lưu ý:

  • Sau khi bật tính năng, các hội thoại bạn đã bấm vào xem rồi sẽ không còn hiển thị  đầu danh sách hội thoại nữa.

  • Khi chưa bật tính năng, các hội thoại sẽ được sắp xếp theo thứ tự thời gian tin nhắn cuối cùng được gửi ra.

b. Tự động đánh dấu chưa đọc đối với hội thoại đến từ chatbot hoặc hệ thống khác: 

Tính năng giúp lọc các tin nhắn chưa trả lời được tốt hơn: có thể loại trừ các tin nhắn do chatbot hoặc hệ thống khác phản hồi.

c. Tự động cập nhật trạng thái đơn hàng: Đã xác thực

Nếu bật tính năng này thì khi bạn tạo đơn hàng trong Harasocial → sau đó thao tác xử lý đơn hàng ở Haravan OmniPower → trạng thái đơn hàng trên Haravan OmniPower sẽ tự động được cập nhật là Đã xác thực:

d. Tự động gửi thông báo xác nhận đơn hàng:  

Tính năng này giúp ngay khi nhân viên tạo đơn trên Harasocial, hệ thống sẽ gửi 1 thông báo xác nhận đơn hàng (hóa đơn) cho khách. Hiện tại Harasocial có hỗ trợ 2 mẫu xác nhận đơn hàng dành cho Facebook và Instagram:

  • Mẫu xác nhận đơn hàng của Facebook sẽ gồm 2 loại:

    • Mẫu xác nhận đơn hàng của Facebook: Mẫu xác nhận sẽ được gửi nếu đơn hàng được tạo trong 24 giờ (trường hợp không sử dụng mẫu xác nhận của Haravan) và sau 24 giờ khách hàng tương tác với trang.

  • Mẫu xác nhận đơn hàng của Haravan: Mẫu xác nhận sẽ được gửi nếu đơn hàng được tạo khi khách hàng tương tác với trang trong 24 giờ, trong trường hợp khách hàng không có tương tác với trang trong 24 giờ (sau 24 giờ) sẽ không thể gửi được mẫu xác nhận đơn hàng.  

Lưu ý: 

- Cài đặt này chỉ khả dụng đối với hội thoại là tin nhắn Messenger.

- Mặc định hệ thống sẽ bật cả 2 mẫu xác nhận nếu tài khoản đã được cấp quyền Haravan Omnipower, tuy nhiên bạn vẫn có thể lựa chọn 1 trong 2 để có thể sử dụng. 

- Trong trường hợp chưa được cấp quyền, hệ thống sẽ chỉ bật mẫu xác nhận của Facebook. 

- Để sử dụng mẫu xác nhận đơn hàng của Haravan, người bán cần thực hiện đăng nhập vào Harasocial bằng tài khoản chủ cửa hàng và kích hoạt chức năng. 

  • Mẫu xác nhận đơn hàng của Instagram: Mẫu xác nhận sẽ được gửi cho khách hàng khi đơn hàng được tạo trên hội thoại Instagram.

Tại hội thoại, mẫu xác nhận đơn hàng của Instagram sẽ hiển thị như sau: 

Tại giao diện của khách hàng, mẫu xác nhận đơn hàng sẽ được hiển thị như sau: 

e. Có âm thanh thông báo tin nhắn mới:

Khi bật tính năng, nếu có tin nhắn tới hệ thống sẽ phát ra âm thanh thông báo khi bạn đang truy cập trang quản trị Harasocial.

f. Hệ thống tự đồng bộ hội thoại trong thư mục Spam (tin nhắn rác):

Khi bật tính năng này, hệ thống sẽ cho phép đồng bộ hội thoại trong thư mục spam từ Facebook. Thời gian đồng bộ những tin nhắn sau mỗi 30 phút và có hiển thị thông báo cho bạn trong hội thoại. Bạn có thể tìm hiểu thêm về tính năng này tại đây.

Bạn có thể quan tâm: 

Chúc bạn kinh doanh thành công!