Trợ lý chat

Đồng Bộ Nhãn Từ Facebook Về Harasocial
MỤC LỤC: Bật đồng bộ nhãn từ Facebook về Harasocial: Nguyên tắc đồng bộ: Harasocial là 1 công cụ giúp người kinh doanh bán hàng online quản lý tất cả h...
Mon, 24 Tháng 7, 2023 tại 6:11 CH
Tích hợp Google Sheet: xuất dữ liệu từ chatbot sang Google Sheet
MỤC LỤC: Kết nối tích hợp Google Sheet: Thiết lập đưa dữ liệu chatbot ra Google Sheet: Trình tự lưu dữ liệu vào Google Sheets: Trải nghiệm của khách hà...
Mon, 3 Tháng 10, 2022 tại 11:27 SA
Thiết Lập Trường Thông Tin Khách Hàng - Custom Field
Custom field là 1 trường dữ liệu giúp bạn lưu trữ thông tin của khách hàng, chẳng hạn như email, số điện thoại, địa chỉ, ngành nghề và bất cứ thứ gì bạn muố...
Fri, 11 Tháng 11, 2022 tại 5:29 CH
Áp Dụng Custom Field Nhằm Thu Thập Thông Tin Khách Hàng
Một kịch bản tốt kết hợp với một công cụ thông minh sẽ giúp bạn lấy được chính xác thông tin của khách hàng mà không cần tốn nhiều thời gian để nhắn tin hỏi...
Fri, 11 Tháng 11, 2022 tại 5:28 CH
Công Cụ Gợi Ý Chat
Gợi ý chat là một trong những công cụ hỗ trợ cho nhân viên trong việc khai thác các thông tin cần thiết, giúp shop xây dựng mối quan hệ tốt hơn với khách hà...
Fri, 25 Tháng 11, 2022 tại 9:02 SA
Gắn Kịch Bản Nhận Ưu Đãi Tại Website
MỤC LỤC: Thiết lập kịch bản Gắn kịch bản vào website  Kết quả  Việc tiếp cận khách hàng thông qua các ưu đãi là một trong những phương thức giúp giữ c...
Tue, 27 Tháng 12, 2022 tại 9:51 SA
Sao Chép Kịch Bản Mẫu & Thiết Lập Trong Lần Đầu Thực Hiện Kết Nối Trang
MỤC LỤC:  Sao chép kịch bản mẫu: Thiết lập chatbot lời chào: Sao chép kịch bản mẫu: Sau khi thực hiện kết nối trang thành công, hệ thống sẽ hiển thị t...
Thu, 3 Tháng 11, 2022 tại 5:52 CH

Cùng danh mục