MỤC LỤC:

Việc tiếp cận khách hàng thông qua các ưu đãi là một trong những phương thức giúp giữ chân khách hàng lâu dài và đẩy mạnh cơ hội chốt đơn từ khách hàng. Harasocial nhận thấy được nhu cầu này sẽ mang lại nhiều lợi ích trong kinh doanh của shop, nên với thao tác gắn kịch bản chăm sóc / nhận ưu đãi từ đường dẫn ref tại Website sẽ là một trong những cách thức hiệu quả để có thể:

  • Nhận diện được tệp khách hàng mới khi mua hàng trên website

  • Dễ dàng chăm sóc và đeo bám khách hàng thông qua chủ đề thông báo định kỳ gửi qua Messenger. 

Thiết lập kịch bản 

Khi thực hiện kết nối Fanpage vào Harasocial hoàn tất, tại thiết lập kịch bản đường dẫn ref, Harasocial đã cung cấp cho người dùng các loại kịch bản nhận ưu đãi mẫu như sau: 

Tại đây bạn có thể chỉnh sửa nội dung kịch bản: 

Bạn có thể xem thêm cách thiết lập và chỉnh sửa kịch bản đường dẫn ref tại đây

Gắn kịch bản vào website 

Bước 1: Chọn Sao chép đường dẫn ref 

Bước 2: 

Truy cập hệ thống OmniPower → Website → Giao diện → chọn Thiết lập Theme:

Bước 3: Tại mục thiết lập nút nhận ưu đãi, bạn chèn đường dẫn ref đã sao chép vào khung và đặt tên tiêu đề nút → Sau đó nhấn Lưu để hoàn tất thao tác 

Lưu ý: Tùy vào mỗi giao diện mà mục thiết lập nút nhận ưu đãi sẽ hiển thị ở nhiều vị trí thứ tự khác nhau, ngoài ra sẽ có những giao diện không tồn tại mục thiết lập này. Trong trường hợp đó, nếu bạn có nhu cầu muốn có được nút nhận ưu đãi như trên, bạn vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ thông qua các kênh:

Kết quả 

Khi khách hàng nhấn vào nút “Click để nhận ưu đãi” 

Hệ thống sẽ chuyển đang trang Messenger và chạy kịch bản đường dẫn ref mà bạn đã thiết lập: