Lưu ý

  • Nếu muốn kích hoạt kịch bản đường dẫn ref cho khách hàng mới, bạn cần tắt chức năng Câu hỏi thường gặp
  • Những ai chưa nhắn tin với Fanpage phải nhấp vào nút "Bắt đầu" mới có thể nhận được tin nhắn.

Bạn có thể quan tâm: 

Chúc bạn kinh doanh thành công!