Lưu ý: 

  • Tổng thời gian bạn lên lịch gửi không được quá 24 giờ kể từ thời điểm lần cuối khách hàng có nhắn tin với Fanpage, đây là chính sách về gửi tin nhắn của Facebook. 

  • Với các kịch bản được thiết lập để gửi ra sau khoảng thời gian 24h, bạn sẽ cần thiết lập chức năng thông báo định kì. Tìm hiểu thêm về Thiết lập chủ đề thông báo định kì.

  • Chỉ có thể nhấn kích hoạt khi tin nhắn đó đã được thiết lập nội dung. 

  • Cách thiết lập chi tiết nội dung tin nhắn bạn có thể tham khảo tại đây.  

  • Mỗi kịch bản chăm sóc chỉ có thể hoạt động 1 lần duy nhất cho 1 khách hàng và sẽ không thể lặp lại

  • 1 khách hàng có thể được gắn nhiều kịch bản khác nhau cùng 1 lúc và tùy vào thời gian thiết lập mà kịch bản sẽ được hoạt động. Trong trường hợp, các kịch bản được thiết lập cùng 1 thời gian, hệ thống sẽ áp dụng kịch bản nào được tạo trước để thực hiện.

Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ thông qua các kênh:

Cám ơn quý khách hàng!