Một kịch bản tốt kết hợp với một công cụ thông minh sẽ giúp bạn lấy được chính xác thông tin của khách hàng mà không cần tốn nhiều thời gian để nhắn tin hỏi từng khách hàng. Tại đây Harasocial sẽ hướng dẫn bạn cách áp dụng Custom field và tính năng nhập liệu trong Chatbot để có thể tự động chèn và thu thập được thông tin khách hàng. 

Mục lục: 

Đầu tiên, hãy chắc rằng bạn đã tạo các Custom Field mà mình muốn thu thập. Xem hướng dẫn thiết lập Custom Field tại đây.

1. Thiết lập lưu trữ thông tin khách hàng qua tính năng nhập liệu:

Bạn có thể hiệu chỉnh ở bất kỳ kịch bản hoặc tính năng nào cho phép soạn thảo tin nhắn. Khi bạn lựa chọn tính năng nhập liệu, hệ thống sẽ hiển thị ô nội dung để lựa chọn kiểu trả lời nhằm yêu cầu khách hàng cung cấp những thông tin (số điện thoại, email, ngày tháng năm sinh, địa chỉ,...) → Khi đó những thông tin mà khách hàng cung cấp sẽ được lưu vào mục Custom Field của khách hàng đó. 

Ví dụ: Bạn nhập nội dung hỏi số điện thoại, chọn Kiểu trả lời là Số điện thoại và chọn Lưu phản hồi vào Custom Field là Số di động.

Đây là kết quả thực hiện khi kịch bản được hoạt động và khách hàng sẽ phải trả lời dựa trên những trường thông tin nhập liệu của bạn đã tạo.

Với nội dung câu hỏi là địa chỉ, khách hàng khi bấm Chọn → hệ thống sẽ hiển thị bảng thông tin để khách hàng nhập thông tin địa chỉ của mình vào. 

 

Khi đó, các thông tin mà khách hàng cung cấp sẽ được lưu trữ trong mục Custom Field của khách hàng đó. 


2. Tự động chèn thông tin của khách hàng khi soạn nội dung: 

Khi bạn muốn gửi một nội dung cho nhiều người bằng kịch bản chatbot và tạo được ấn tượng với họ. Bạn có thể chèn các trường thông tin vào nội dung tin nhắn và khi tin nhắn được gửi ra, hệ thống sẽ tự động chèn những thông tin của khách hàng vào. 

Kết quả khi khách hàng nhận được tin nhắn sẽ như sau: 

Bạn có thể quan tâm: 

Chúc bạn kinh doanh thành công!