Câu hỏi thường gặp về Báo cáo

Harasocial Có Sao Lưu Những Chỉ Số Báo Cáo Của Nhân Viên Đã Nghỉ Việc Không?
Khi thực hiện thao tác Xóa tài khoản nhân viên ra khỏi Harasocial, đồng nghĩa với việc nhân viên ấy đã nghỉ việc.  ⇒ Khi đó, những chỉ số báo cáo hoặc nh...
Tue, 11 Tháng 10, 2022 tại 4:01 CH
Vì Sao Khi Lọc Báo Cáo Nhãn Hội Thoại Trên Các Khoảng Thời Gian Khác Nhau Đều Có Kết Quả Giống Nhau?
Bạn có đang gặp phải trường hợp lọc báo cáo nhãn hội thoại theo khung thời gian khác nhau nhưng lại cho ra chỉ số khác nhau không? Nguyên nhân:  Báo c...
Tue, 11 Tháng 10, 2022 tại 2:01 CH
Vì sao có những trường hợp phản hồi hội thoại có tỷ lệ vượt trên 100%?
Nguyên nhân:  Hiện tại Harasocial đang thống kê các số liệu báo cáo từ 00:00 đến 23:59 hàng ngày. Trong trường hợp nhân viên phản hồi lại các hội thoại c...
Mon, 27 Tháng 3, 2023 tại 8:55 SA
Khách hàng tạo đơn từ quảng cáo nhưng dữ liệu báo cáo quảng cáo không ghi nhận
Nguyên nhân: Hiện tại dữ liệu báo cáo tạo đơn từ quảng cáo từ Meta đang giới hạn thời gian tối đa là 7 ngày. Nói rõ hơn: khách hàng khi nhấn vào quảng cáo,...
Tue, 26 Tháng 3, 2024 tại 10:48 SA

Cùng danh mục