Nguyên nhân: 

Hiện tại Harasocial đang thống kê các số liệu báo cáo từ 00:00 đến 23:59 hàng ngày. Trong trường hợp nhân viên phản hồi lại các hội thoại của các ngày trước đó, điều này sẽ dẫn đến tình trạng tỷ lệ phản hồi hay những chỉ số liên quan giữa số hội thoại trong ngày và số hội thoại có tương tác sẽ chênh lệch nhau

Ví dụ: Hôm nay có 10 hội thoại đến nhưng có tận 15 hội thoại được phản hồi. Tỷ lệ phản hồi vượt quá 100% => Nhân viên phản hồi lại các hội thoại của những ngày trước đó.

Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ thông qua các kênh:

Cám ơn quý khách hàng