Trường hợp: Nhân viên muốn gắn kịch bản chăm sóc cho khách hàng tại Hội thoại nhưng hệ thống lại báo lỗi như sau: 

Nguyên nhân: Có 2 trường hợp dẫn đến thông báo lỗi sau: 

  • Nhấn "Hủy đăng ký" chatbot tại mục thông tin khách hàng:

  • Gắn kịch bản trước đó cho khách hàng có gắn nút đính kèm hành động "Hủy đăng ký theo dõi Bot":

Cách khắc phục: Để có thể khôi phục lại công cụ cho phép đăng ký kịch bản chatbot, bạn có thể tạo kịch bản đường dẫn ref có gắn nút kèm hành động "Đăng ký theo dõi Bot" sau đó gắn đường dẫn hoặc gửi đến các tệp khách hàng bị hủy đăng ký bot. 

Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ thông qua các kênh:

Cám ơn quý khách hàng!