Câu hỏi thường gặp về Kịch bản

Vì Sao Không Hiển Thị Mục Gắn Kịch Bản Cho Khách Hàng Trên Harasocial?
Mục gắn kịch bản chăm sóc ở khung thông tin khách hàng khi không gắn được sẽ hiển thị cảnh báo như sau: Nguyên nhân:  Có 3 nguyên nhân dẫn đến trường hợ...
Tue, 11 Tháng 10, 2022 tại 1:12 CH
Hướng Dẫn Tracking Ref Link Messenger Mới UTM Trong Chatbot
UTM tracking là gì ?  Nếu bạn muốn theo dõi hiệu quả của chatbot của mình, bạn cần thiết lập nguồn utm, chiến dịch utm và phương tiện utm. Điều này sẽ cho ...
Tue, 11 Tháng 10, 2022 tại 3:41 CH
Vì Sao Không Hiển Thị Được Trường Thông Tin Tự Động (Custom Field) Trong Kịch Bản Chatbot?
Bạn có đang gặp trường hợp thiết lập trường thông tin Custom Field trên Harasocial nhưng tin nhắn trên Facebook lại không hiển thị? Nội dung bạn thiết lập:...
Tue, 11 Tháng 10, 2022 tại 2:05 CH
Báo lỗi "Kịch bản chăm sóc không khả dụng" khi gắn hành động theo dõi kịch bản
Trường hợp: Khi bạn tạo một kịch bản có gắn một hành động đi kèm là "Đăng ký theo dõi kịch bản" và khi chọn kịch bản cần gắn thì báo lỗi như trê...
Tue, 21 Tháng 2, 2023 tại 4:33 CH
Thực hiện gắn kịch bản cho khách hàng nhưng hệ thống báo lỗi "Khách hàng không tồn tại, đã xóa hoặc chưa đăng ký nhận chatbot"
Trường hợp: Nhân viên muốn gắn kịch bản chăm sóc cho khách hàng tại Hội thoại nhưng hệ thống lại báo lỗi như sau:  Nguyên nhân: Có 2 trường hợp dẫn đến t...
Mon, 17 Tháng 7, 2023 tại 12:09 CH
Vì sao không thể kích hoạt được kịch bản?
Trường hợp: Tạo kịch bản mới nhưng khi nhấn Kích hoạt kịch bản thì báo lỗi như trên Nguyên nhân: Do bạn chưa thiết lập nội dung kịch bản nên hệ thống sẽ ...
Wed, 22 Tháng 2, 2023 tại 9:22 SA

Cùng danh mục