Bạn có đang gặp trường hợp thiết lập trường thông tin Custom Field trên Harasocial nhưng tin nhắn trên Facebook lại không hiển thị?

Nội dung bạn thiết lập: 

Tin nhắn thực tế lại không hiển thị

Nguyên nhân: Do bạn cài đặt nội dung đã hết số lượng kí tự cho phép, nên khi khách hàng nhận được tin nhắn thì ký tự nội dung bạn cài đặt cộng thêm ký tự là tên của trường thông tin sẽ vượt giới hạn kí tự được gửi nên sẽ không hiển thị. 

Giải pháp: Bạn chỉ cần xóa bớt nội dung đã cài đặt sao cho không vượt quá kí tự cho phép là được. 

Bạn có thể quan tâm: 

Chúc bạn kinh doanh thành công!