Trường hợp: Tạo kịch bản mới nhưng khi nhấn Kích hoạt kịch bản thì báo lỗi như trên

Nguyên nhân: Do bạn chưa thiết lập nội dung kịch bản nên hệ thống sẽ không ghi nhận để lưu tin nhắn

Cách khắc phục: Bạn cần có nội dung tin nhắn trong kịch bản, sau đó nhấn LưuKích hoạt kịch bản là hoàn tất.