UTM tracking là gì ? 

Nếu bạn muốn theo dõi hiệu quả của chatbot của mình, bạn cần thiết lập nguồn utm, chiến dịch utm và phương tiện utm. Điều này sẽ cho bạn biết nếu mọi người đang đến thông qua Facebook Messenger.

Với Harasocial bạn có thể sử dụng các tham số mở rộng trong chức năng ref link m.me các thông tin sau

  • Tên khách hàng
  • Mã khách hàng
  • Tên cửa hàng
  • Mã cửa hàng
  • Nguồn truy cập
  • Link khách hàng từng truy cập
  • utm_source
  • utm_medium
  • utm_campaign

Có thể sử dụng UTM tracking cho mục đích gì ? 

1. Sử dụng ref link tracking trong quảng cáo Facebook Click To Messenger CTM

Bạn có thể sao chép link m.me đã tạo vào nút nội dung quảng cáo để tracking được hiệu quả quảng cáo.

2. Am hiểu khách hàng, tăng tỷ lệ chốt đơn

Cho bạn biết khách hàng đến từ đâu, chiến dịch nào để có thể tư vấn tốt hơn.

Ví dụ: Hiện thông tin khách hàng đến từ chiến dịch quảng cáo

Ví dụ: Hiện thông tin khách hàng đến từ kịch bản QR Code tại cửa hàng

3. Tạo tập khách hàng segment để chạy remarketing và tối ưu quảng cáo:

4. Cross-tracking giữa haravan web <-> messenger và ngược lại

Bạn có thể truyền thông tin utm source, medium, campaign vào link haravan website sau tham số "?ref="
Bạn có thể tạo nút bấm với hình thức mở trang web và có địa chỉ dạng
{Website Haravan}?ref={UTM_Source__UTM_Medium__UTM_Campaign}


Xem demo tại https://m.me/740318896102145?ref=guide_crosstracking

Hướng dẫn tạo ref link chatbot tracking

Để tạo link ref messenger có tracking bạn vui lòng vào link bên dưới, sao chép thành file google sheet khác sau đó làm theo hướng dẫn

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XlPhOmzQLEfOZyQH9_e-If7l7K5QOResqQpBwNSaEcg/edit#gid=1809923421

Bạn có thể quan tâm: 

Chúc bạn kinh doanh thành công!