Một trong những cách thức có thể hỗ trợ bạn tiếp tục nhắn tin với khách hàng nếu đã vượt quá thời hạn 7 ngày theo quy định của Facebook đó chính là cài đặt tiện ích HarasSocial Extension. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết và một số lưu ý cần quan tâm trước khi cài đặt tiện ích HaraSocial Extension

Truy cập tiện ích HaraSocial Extension để cài đặt tại đây

Hướng dẫn cài đặt HaraSocial Extension


Một số lưu ý khi thực hiện cài đặt HaraSocial Extension

  • Sử dụng tài khoản Facebook dành riêng cho Extension: tài khoản trình duyệt sử dụng Extension riêng, giảm thiểu việc chuyển đổi qua lại giữa chế độ tài khoản Facebook cá nhân và chế độ Trang, để giảm thiểu rủi ro mất tài khoản và hoạt động của Extension mất ổn định.
  • Đảm bảo quyền quản lý Trang: Tài khoản Facebook cần có quyền quản lý các Trang trên Facebook.
  • Lưu giữ thông tin đăng nhập: Ghi nhớ mật khẩu và email để khiếu nại và khôi phục tài khoản khi cần.
  • Đăng nhập ở chế độ Trang cá nhân: Extension chỉ hoạt động khi bạn đăng nhập Facebook ở chế độ Trang cá nhân, không hoạt động ở chế độ Trang bán hàng.
  • Hạn chế hoạt động liên tục: Tránh sử dụng Extension với tần suất cao để giảm nguy cơ bị khóa tài khoản.
  • Tải lại trang sau thay đổi trạng thái: Sau khi tắt/mở Extension hoặc đăng xuất/đăng nhập, cần tải lại Harasocial để Extension hoạt động bình thường.


Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ thông qua các kênh:

Cám ơn quý khách hàng!