Câu hỏi thường gặp về Bài viết & Bình luận

Tại sao không thể nhấn "Tạo mới kịch bản" tại công cụ Facebook Comment?
Trả lời: Sẽ không thể tạo mới thêm kịch bản ở phiên bản cũ. Khi nhấn vào nút “Công cụ mới”, hệ thống sẽ điều chuyển đến công cụ mới “Tự động phản hồi bình ...
Sat, 17 Tháng 12, 2022 tại 8:33 CH
Không gửi được tin nhắn giỏ hàng trong tin bán hàng đến cho người mua
Vấn đề: Người mua nhập cú pháp chốt đơn vào bài đăng Tin bán hàng nhưng không nhận được tin nhắn giỏ hàng.   Nguyên nhân:  Có 2 nguyên nhân bao gồm:  - ...
Fri, 29 Tháng 3, 2024 tại 3:16 CH
Từ khóa mặc định có thể áp dụng phản hồi cho từng hình ảnh trong trường hợp bài viết có chứa album hoặc nhiều hình hay không?
Trả lời: Không, hiện tại từ khóa mặc định chỉ áp dụng cho bài viết chung, không áp dụng cho từng hình ảnh. Trong trường hợp bạn muốn phản hồi bình luận ch...
Sat, 17 Tháng 12, 2022 tại 8:39 CH
Vì từ khóa mặc định sẽ được áp dụng cho tất cả bài viết. Vậy khi vừa thiết lập kịch bản theo bài viết, vừa thiết lập từ khóa mặc định. Vậy hệ thống sẽ áp dụng công cụ nào để phản hồi?
Trả lời: Hệ thống sẽ ưu tiên phản hồi theo công cụ “kịch bản theo bài viết”. 
Mon, 19 Tháng 12, 2022 tại 3:03 CH
Tại công cụ “kịch bản theo bài viết” có bao gồm thiết lập điều kiện theo từ khóa tương tự với công cụ Từ khóa mặc định. Cả 2 đều có từ khóa trùng nhau, vậy hệ thống sẽ áp dụng công cụ nào để phản hồi?
Trả lời: Hệ thống sẽ ưu tiên phản hồi theo công cụ “kịch bản theo bài viết” 
Mon, 19 Tháng 12, 2022 tại 3:03 CH
Nếu trong bình luận của khách hàng có chứa 2 từ khóa trở lên và thuộc các nhóm từ khóa khác nhau thì hệ thống sẽ ưu tiên phản hồi như thế nào?
Trả lời: Hệ thống sẽ phản hồi nội dung theo từ khóa mà khách hàng bình luận đầu tiên, từ đó suy ra từ khóa thuộc nhóm nào và nội dung sẽ được phản hồi tương...
Mon, 19 Tháng 12, 2022 tại 3:04 CH
Trong trường hợp khi bạn thiết lập kịch bản bài viết tổng và nhấn kích hoạt “Áp dụng cho tất cả hình ảnh / video trong bài viết”. Khi đó còn có thể thiết lập kịch bản cho các bài viết con nữa được không?
Trả lời: Vẫn có thể thiết lập được kịch bản mới cho bài viết con. Hệ thống cũng sẽ ưu tiên phản hồi kịch bản theo bài viết con. 
Mon, 19 Tháng 12, 2022 tại 3:04 CH
Một số trường hợp lưu ý khi 1 bài viết có chứa 2 hình ảnh, người bán tạo 3 kịch bản bao gồm cho: bài viết tổng, hình ảnh 1 và hình ảnh 2
Câu hỏi: Một bài viết có chứa 2 hình ảnh, người bán tạo 3 kịch bản bao gồm cho: bài viết tổng, hình ảnh 1 và hình ảnh 2. Có 2 trường hợp xảy ra:  TH1: Ng...
Mon, 19 Tháng 12, 2022 tại 3:07 CH
Nếu có sự thay đổi hoặc cập nhật nội dung bài viết trên fanpage, bạn cần làm gì?
Trả lời: Bạn cần nhấn vào ký hiệu tải lại để hệ thống cho phép làm mới và đảm bảo chức năng Tự động trả lời được áp dụng đúng và đủ cho tất cả nội dung. ...
Mon, 19 Tháng 12, 2022 tại 3:08 CH
Vì Sao Bạn Không Thể Thêm Sản Phẩm Vào Quảng Cáo Công Cụ Khám Phá Sản Phẩm Trên Messenger
Trường hợp: Khi bạn đã thực hiện đồng bộ sản phẩm lên công cụ khám phá sản phẩm trên Messenger, sau đó khi thiết lập quảng cáo bạn lại không tìm thấy nút  &...
Thu, 6 Tháng 6, 2024 tại 5:42 CH

Cùng danh mục