Trả lời:

Sẽ không thể tạo mới thêm kịch bản ở phiên bản cũ. Khi nhấn vào nút “Công cụ mới”, hệ thống sẽ điều chuyển đến công cụ mới “Tự động phản hồi bình luận”

Đối với người dùng cũ đã từng tạo các kịch bản ở Facebook Comment: Chỉ được phép xóa bài viết hiện có và nút “Chọn bài đăng” sẽ bị ẩn. Khi đó sẽ hiển thị thông báo: 

Bạn có thể quan tâm: 

Chúc bạn kinh doanh thành công!