Trả lời: Hệ thống sẽ phản hồi nội dung theo từ khóa mà khách hàng bình luận đầu tiên, từ đó suy ra từ khóa thuộc nhóm nào và nội dung sẽ được phản hồi tương ứng.