MỤC LỤC: 

Khác với phương thức chốt đơn thủ công, phương thức chốt đơn tự động tại Livestream Version 2 sẽ bổ sung thêm một số cài đặt nâng cao nhằm hỗ trợ cho việc kinh doanh trên Livestream một cách thuận lợi hơn. Vì việc thiết lập cấu hình phương thức chốt đơn sẽ được thực hiện trong lần đầu tiên bạn sử dụng Livestream và áp dụng cho tất cả các trang có trong org (tài khoản) của bạn nên để thay đổi phương thức, bạn cần truy cập vào Cấu hình chung

Và nhấn chọn vào phương thức chốt đơn tự động 

1. Cú pháp khách hàng bình luận để chốt đơn: 

 • Có thông tin Mã sản phẩm, Mã biến thể (nếu có) và Số điện thoại. Ví dụ: A1 xanh M 0901234567
 • Bình luận chỉ chứa từ khóa chính Mã sản phẩm. Ví dụ: A1 


Lưu ý: Dưới đây là một số trường hợp cấu trúc từ khóa có thể diễn ra: 
- Hệ thống sẽ không phân biệt viết hoa, viết thường hay thứ tự sắp xếp các nội dung trong cú pháp chốt đơn. 
- Trong trường hợp khách hàng đã bình luận đúng cú pháp mua sản phẩm A một lần và tiếp tục bình luận cú pháp đó lần thứ 2 (vẫn đúng cú pháp)
>>> Hệ thống sẽ chỉ ghi nhận khách hàng mua sản phẩm A chứ không thực hiện chốt đơn 2 sản phẩm A cho khách hàng đó. 


2. Cài đặt trả lời tin nhắn tự động: 

 • Tin nhắn thông báo sản phẩm trong giỏ hàng: Bạn có thể thiết lập nội dung tin nhắn + tên nút, khi khách hàng nhập cú pháp chốt đơn trên Livestream. 
Hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn thông báo sản phẩm trong giỏ hàng như sau: 

Bên cạnh đó, nếu khách hàng không có tương tác với Facebook Page Messenger trong 12 giờ, một tin nhắn tái tương tác sẽ được gửi trước khi gửi tin nhắn thông báo sản phẩm trong giỏ hàng. 

 • Tin nhắn thông báo xác nhận đơn hàng: Bao gồm 2 mẫu xác nhận đơn hàng (Facebook + Haravan). Xem chi tiết 2 mẫu xác nhận tại đây. 
 • Tin nhắn phản hồi khi hết hàng: Trong trường hợp sản phẩm hết hàng, hệ thống sẽ tự động gửi đến khách hàng tin nhắn thông báo sản phẩm nào đã hết hàng. 

3. Cài đặt bình luận tự động:

 • Bình luận chào mừng đầu live: 

 • Bình luận đề xuất sản phẩm: Đối với phần mềm đề xuất sản phẩm, bạn có thể sử dụng công cụ các công cụ tích hợp dưới đây để thiết lập kết nối và ghim sản phẩm nổi bật cho Livestream của bạn . 
  • Hướng dẫn chi tiết cài đặt phần mềm OBS tại đây
  • Hướng dẫn chi tiết cài đặt phần mềm Prism Live Studio tại đây. 
 • Bình luận phản hồi khi khách hàng bình luận đúng cú pháp: Hệ thống sẽ tự động gửi bình luận phản hồi cho khách hàng theo nhiều mẫu câu ngẫu nhiên. Tại đây bạn có thể thêm được tối đa 10 mẫu câu và hệ thống sẽ tự động phản hồi ngẫu nhiên xen kẻ trong 10 mẫu câu đó.

4. Cài đặt nâng cao: 

 • Hiển thị hướng dẫn đặt hàng trên trang giỏ hàng của khách mua: Nhằm giải quyết được các thắc mắc, quy định chung của việc đổi trả hàng hoặc đặt hàng, nhà bán hàng có thể thiết lập các nội dung cần thiết để hướng dẫn khách hàng tại đây.

 • Tự động ngừng chốt đơn sau khi Livestream kết thúc: Chiến dịch sẽ không tự động nhận thêm bình luận. Nếu không kích hoạt tính năng này, khi chiến dịch Livestream kết thúc, khách hàng vẫn có thể xem lại video Livestream đó và chốt đơn, khi đó nếu muốn ngừng nhận thêm đơn, bạn cần nhấn vào nút Ngừng chốt đơn tại đây. 
 • Tự động khóa toàn bộ từ khóa chốt đơn: Với tính năng này, hệ thống tự động vô hiệu hóa tất cả từ khóa sản phẩm để tránh khách hàng chốt đơn trước khi chưa đến lượt. Bạn có thể mở lại từ khóa khi livestream bắt đầu.
 • Thời hạn khách hàng xác nhận đơn: Sau khi bình luận chốt đơn, khách hàng cần xác nhận đơn và thanh toán trước thời hạn dưới đây để hoàn tất đơn hàng. Sau thời hạn này, hệ thống sẽ tự động xoá đơn hàng chưa xác nhận. Bạn có thể thiết lập thời gian tùy chỉnh. 

5. Cài đặt phương thức thanh toán & vận chuyển:

Đối với phương thức chốt đơn tự động, người mua sẽ tự động thực hiện các bước lựa chọn hình thức thanh toán & vận chuyển. Khi nhấn vào Thiết lập, hệ thống sẽ chuyển bạn đến trang thiết lập của OmniPower. 

Sau khi hoàn tất các bước thiết lập, bạn nhấn Lưu cấu hình.Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ thông qua các kênh:

Cám ơn quý khách hàng!