Chiến dịch

Gửi tin nhắn quảng cáo Facebook trả phí (Sponsored Message)
MỤC LỤC I. Hướng dẫn tạo chiến dịch Tin nhắn được tài trợ (Sponsored Message): II. Câu hỏi thường gặp Đây là tính năng rất tiện lợi cho có thể tạo v...
Fri, 24 Tháng 9, 2021 at 4:23 PM
Gửi tin nhắn hàng loạt cho các khách hàng có tương tác nhắn tin trong 24 giờ
MỤC LỤC Bước 1: Soạn nội dung tin nhắn Bước 2: Soạn thảo nội dung tin nhắn: Bước 3: Chọn đối tượng gửi tin nhắn, thời điểm và tiến hành gửi tin nhắn T...
Fri, 24 Tháng 9, 2021 at 4:52 PM
Quản lý mã khuyến mãi được nhập vào hệ thống và gửi mã khuyến mãi khác nhau cho từng khách hàng
MỤC LỤC Bước 1: Nhập danh sách mã Bước 2: Gửi mã cho khách hàng Đây là tính năng giúp bạn nhập danh sách mã khác nhau vào hệ thống, sau đó gửi danh sác...
Fri, 10 Tháng 9, 2021 at 2:52 PM

Cùng danh mục