Phiếu mua hàng (Voucher) là một trong những phương thức khuyến mãi phổ biến nhằm: 

  • Tri ân khách hàng 

  • Tăng tỷ lệ chốt đơn

Với Harasocial bạn có thể nhập danh sách các phiếu mua hàng vào hệ thống, sau đó gửi danh sách này đến từng khách hàng thông qua kịch bản chatbot.

MỤC LỤC:

Bước 1: Nhập danh sách phiếu mua hàng

Truy cập vào Chiến dịch và chọn Phiếu mua hàng → Bấm Tạo phiếu mua hàng để tiến hành tải file danh sách phiếu:

Bạn cần đặt tên tiêu đề cho file phiếu mua hàng này → sau đó tải file mẫu và tiến hành nhập mã vào file → Tải tệp phiếu mua hàng chính thức mà bạn đã hoàn thành nhập mã. 

Sau khi tạo xong, bạn có thể nhấn vào tên tiêu đề của phiếu mua hàng để xem lại danh sách các mã đã nhập vào hệ thống. Bạn có thể xuất thông tin chiến dịch nếu muốn:

Bước 2: Gửi mã đến khách hàng

Bạn có thể gửi các mã phiếu mua hàng thông qua bất kỳ kịch bản tự động nào tại Harasocial. 

  • Trong phần thiết lập nội dung kịch bản, bạn chọn khối tính năng "+ Khuyến mãi":

  • Chọn Phiếu mua hàng (Voucher)

  • Hãy chọn tên phiếu mua hàng mà bạn muốn lấy mã → Chọn định dạng gửi cho khách (Văn bản thông thường hoặc Qr Code

Lưu ý: Mỗi khách hàng sẽ chỉ nhận được giới hạn 1 mã voucher duy nhất. 

  • Trải nghiệm thực tế: 

Bạn có thể quan tâm: 

Chúc bạn kinh doanh thành công!