Mục lục:

Báo cáo là căn cứ để chủ shop có thể tính lương thưởng cho nhân viên, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ.

Để xem báo cáo chuẩn, bạn cần chuẩn bị trước những thiết lập sau:

Hướng dẫn xem báo cáo

1. Báo cáo chất lượng nhân viên

Truy cập tổng quan -> Nhân viên:

- Thời gian phản hồi trung bình: Thời gian trung bình tính từ thời điểm khách hàng nhắn tin hay bình luận trên trang đến thời điểm nhân viên trực chat gửi phản hồi tính trong khung thời gian làm việc đã thiết lập (không tính thời gian chờ).

- Số lượt trả lời tin nhắn: Tổng số lượt phản hồi mà nhân viên gửi ra trên tin nhắn của khách hàng. Ví dụ: nhân viên gửi 20 phản hồi trên tin nhắn A và 30 phản hồi trên tin nhắn B; vậy tổng số lượt trả lời tin nhắn là 50.

- Số lượng trả lời bình luận: Tổng số lượt phản hồi mà nhân viên gửi ra trên bình luận của khách hàng. Ví dụ: nhân viên gửi 2 phản hồi trên bình luận A và 5 phản hồi trên bình luận B; vậy tổng số lượt trả lời bình luận là 7.

- Tổng số hội thoại đã trả lời: Tổng số hội thoại (bao gồm cả bình luận và tin nhắn) đã phản hồi cho khách hàng. Ví dụ: nhân viên gửi phản hồi cho 10 bình luận và 5 khách hàng gửi tin nhắn; vậy tổng số hội thoại đã trả lời là 15


Bạn có thể lọc theo ngày cụ thể hoặc khoảng ngày muốn xem báo cáo:

2. Báo cáo chất lượng dịch vụ

Các chỉ số liên quan đến chất lượng dịch vụ rất cần bạn xem xét:

- Thời gian chờ.

- Top ca có nhiều hội thoại nhỡ (phần này bạn lưu ý nên cấu hình ca trước nhé).

- Top nhân viên có thời gian phản hồi lâu.

- Top nhân viên có số hội thoại cao.

3. Báo cáo theo doanh số bán hàng của từng nhân viên

Để truy cập và thống kê báo cáo doanh số cụ thể theo nhân viên, bạn hãy truy cập trang quản trị Haravan OmniPower:

Sau khi đã truy cập Haravan OmniPower, bạn thao tác theo như hướng dẫn:

Chọn thêm điều kiện lọc là kênh bán hàng -> harasocial và bấm áp dụng:

Lúc này bạn sẽ coi được chi tiết doanh số của từng nhân viên tạo đơn thông qua HaraSocial.

Bạn cũng có thể chọn thao tác xuất file excel về email: