Các màu sắc số điện thoại được hiểu như sau:

  • Màu xám: khách hàng mới lần đầu để lại số điện thoại, nếu khách bình luận nhiều số điện thoại hệ thống sẽ hiển thị số điện thoại cuối cùng.

  • Màu xanh lá: là khách hàng cũ đã phát sinh đơn hàng trước đó nhưng chưa bình luận số điện thoại của họ vào Livestream.

  • Màu tím: khách hàng có nhiều hơn 1 số điện thoại, hệ thống đang hiển thị bình luận số điện thoại cuối cùng của khách hàng. Nếu số điện thoại khách hàng bình luận khác với số điện thoại trên hồ sơ khách hàng cũng sẽ hiện màu tím.

Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ thông qua các kênh:

Cám ơn quý khách hàng!