Câu hỏi thường gặp về chiến dịch Livestream

Câu Hỏi Thường Gặp Khi Thiết Lập Chiến Dịch Bán Hàng Livestream Trong Harasocial?
MỤC LỤC: 1. Hệ thống có tự động thêm sản phẩm vào giỏ hàng khi khách hàng bình luận đúng cứ pháp? 2. Các khách hàng có màu sắc số điện thoại khác nhau bê...
Tue, 11 Tháng 10, 2022 tại 5:32 CH
Vì Sao Livestream Vẫn Thấy Số Điện Thoại Dù Đã Bật Chức Năng Ẩn Bình Luận Có Chứa Số Điện Thoại?
Hiện tại Facebook chưa hỗ trợ ẩn bình luận ngay lập tức cho bài đang livestream. Tính năng ẩn bình luận chỉ ẩn đối với người xem livestream. Còn người đăng,...
Tue, 11 Tháng 10, 2022 tại 5:23 CH
Khi Livetsream, Khách Hàng Có Thể Đặt Hàng Khi Tồn Kho Sản Phẩm Hết Hàng Không? Làm Sao Để Người Đang Livestream Biết Đã Hết Hàng?
Tồn kho trong chiến dịch livestream chỉ là tồn kho tạm tính để MC dẫn chương trình livestream dễ điều phối nội dung đến người xem. Để tăng lượng sản phẩm bá...
Tue, 11 Tháng 10, 2022 tại 5:42 CH
Các Trạng Thái Sẽ Được Cập Nhật Như Thế Nào Khi Cùng 1 Khách Hàng Có Bình Luận Khác Đúng Cú Pháp?
Trường hợp: Khi đang trong quá trình livestream, bạn đang thực hiện chốt đơn hoặc buổi livestream đã kết thúc nhưng bạn chưa tắt tính năng Ngừng chốt đơn, c...
Wed, 14 Tháng 12, 2022 tại 4:13 CH
Từ khóa khi thiết lập có phân biệt viết hoa hay viết thường không?
Trả lời: Khi bình luận thì hệ thống sẽ không phân biệt viết hoa hay viết thường. Chỉ cần người mua bình luận đúng cú pháp thì hệ thống sẽ tự động chốt đơn.
Tue, 10 Tháng 1, 2023 tại 5:53 CH

Cùng danh mục